Anasayfa » Sigortalı » İşçinin ücretinden ne kadarı haciz edilebilir?

İşçinin ücretinden ne kadarı haciz edilebilir?

İşçinin ücretinden ne kadarı haciz edilebilir?

Tarih :
İşçinin ücretinden ne kadarı haciz edilebilir?

İşçinin ücretinden ne kadarı haciz edilebilir?

İşçinin ücreti üzerinden yapılacak azami kesintiler de en fazla merak edilen konulardan birisidir. Aşağıda işçinin ücretinden ne kadarlık bir tutarın haczedilebileceği ile başkasına devir ve temlik edilebilmesi açıklanmaya çalışılacaktır.

4857 sayılı İş Kanununun 35’inci maddesinde işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç belirtilmiştir.

Buna göre 4857 sayılı Kanunun ücretin saklı kısmı başlıkı 35 inci maddesinde; "İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır."hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç olarak nafaka borçları dışında işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemesi veya başkasına devir ve temlik edilmesi mümkün değildir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler