Anasayfa » Sigortalı » Bütün yönleriyle Sosyal Güvenlik Prim oranları

Bütün yönleriyle Sosyal Güvenlik Prim oranları

Bütün yönleriyle Sosyal Güvenlik Prim oranları

Tarih :
Bütün yönleriyle Sosyal Güvenlik Prim oranları

Bütün yönleriyle Sosyal Güvenlik Prim oranları

5510 sayılı Kanunun 4-a, 4-b ve 4-c sigortalılarına uygulanacak prim oranlarıyla ilgli bilmek istediğiniz herşey.

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 – 6,5 1 – 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 12 - 14 21 - 23
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam 14 19,5 - 28 33,5 - 42

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Toplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 1 - 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Genel Sağlık Sigortası Primi 12,5
Toplam 33,5 - 39

 

4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 14,33 - 21 23,33 - 30
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam 14 18,5 - 28,5 32,5 - 42,5

 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Toplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Genel Sağlık Sigortası Primi 12
Toplam 32

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1-6,5 1-6,5
Toplam 7,5 23,5 - 29 31 - 36,5

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı 2008 Yılında (%) 2009 Yılında (%) 2010 Yılında (%) 2011’den İtibaren (%)
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden 12 13 14 15
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler