Anasayfa » GSS » Memur Veya İşçiyken Askere Gidenlerin Eş Ve Çocukları Sağlık Hizmeti Alabilecek mi?

Memur Veya İşçiyken Askere Gidenlerin Eş Ve Çocukları Sağlık Hizmeti Alabilecek mi?

Memur Veya İşçiyken Askere Gidenlerin Eş Ve Çocukları Sağlık Hizmeti Alabilecek mi?

Tarih :
Memur Veya İşçiyken Askere Gidenlerin Eş Ve Çocukları Sağlık Hizmeti Alabilecek mi?

Eski SGK müfettişi sayın Mustafa Keskin “Askere gidenlerin sağlık hizmeti” diyen başlayan yazısında memur veya işçi olarak çalışırken askere giden kişilerle bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının sağlık hizmetinin ne şekilde karşılanacağını bakın nasıl anlatmış okurlarına.

Diyor ki sayın Keskin,

“SSK (4/A) statüsünde sigortalı iken askere giden kişiler ile Emekli Sandığına (4/C) tabi devlet memurlarının askere gitmeleri halinde sigortalılıkları sona erdiği gibi genel sağlık sigortalılıkları da sona ermektedir. Sözkonusu kişiler ve geçindirmekle yükümlü oldukları kişiler askere giden sigortalı üzerinden askerlik hizmeti süresince genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar. Askerlik hizmetini yapan kişilerin Sağlık hizmeti Milli Savunma Bakanlığınca, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerse gelir testine tabi olmak koşuluyla kendi adlarına prim ödeyerek ya da ödemeden SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetinden yaralandırılır.”

…

Sayın Keskin böyle diyor ama çok şükür ki SGK sayın Keskin gibi düşünmüyor. SGK sayın Keskine göre çok daha insaflı davranıyor işçi veya memurken askere gidenlerin eş ve çocuklarına.

Bakın SGK, Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde ne demiş, askere gidenlerin eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacakları konusunda, aynen aktarıyorum.

Memur olarak çalışırken askere gidenlerin eş ve çocukları için (Madde 10, fıkra 7, bent b): “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanlardan askerlik görevi nedeniyle aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dahil olmak üzere bu sürelerde bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu sıfatları devam eder

İşçi olarak çalışırken askere gidenlerin eş ve çocukları için (Madde 16, fıkra 9) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortalılığının sona erdiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde doksan günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, on güne ilaveten doksan gün süreyle daha genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

Yani sayın Keskin’in memur veya işçiyken askere gidenlerin eş ve çocuklarının, askere giden sigortalı üzerinden askerlik hizmeti süresince genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanamayacakları yönündeki ifadelerinin hiçbir doğruluk payı yok.

..

Değerli okurlar,

Aklınız geride bıraktıklarınızda kalmasın,

Eğer memurken askere gidiyorsanız, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler siz askerde olduğunuz sürece, SGK sizin üzerinizden onlara sağlık hizmeti verecektir.

Yok eğer işçiyken askere gidiyorsanız o zaman da işten ayrıldığınız tarihten önceki son bir yıl içinde adınıza ödenen prim gün sayısına göre 10 gün veya 100 gün boyunca, SGK sizin üzerinizden bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere sağlık hizmeti verecektir.

Hem de beş kuruş para ödemeden.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler