Anasayfa » Medya Haberleri » Mahrumiyet yerlerinde çalışan öğretmenlere Ek Tazminat verilmelidir

Mahrumiyet yerlerinde çalışan öğretmenlere Ek Tazminat verilmelidir

Mahrumiyet yerlerinde çalışan öğretmenlere Ek Tazminat verilmelidir

Mahrumiyet bölgelerinde çalışan binlerce öğretmene Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanlara verilen ek tazminatın niçin verilmediğini sorgulayacağız ve bu ödemenin onlara da hangi değişikliklerden sonra verilebileceğini açıklamaya çalışacağız.

Tarih :
Mahrumiyet yerlerinde çalışan öğretmenlere Ek Tazminat verilmelidir
Mahrumiyet yerlerinde çalışan öğretmenlere Ek Tazminat verilmelidir

Mahrumiyet bölgelerinde çalışan binlerce öğretmene Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanlara verilen ek tazminatın niçin verilmediğini sorgulayacağız ve bu ödemenin onlara da hangi değişikliklerden sonra verilebileceğini açıklamaya çalışacağız.

657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanlara ilave ek tazminat verilebileceğine ait bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.
Yine, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan; Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yan ödeme kararnamesinde de ek tazminat oranları ve hangi bölgelerde çalışanlara hangi oranlarda verileceğine açıklık getirilmiştir.

Bu puanların maddi karşılığı ise 9500 x 0,06446 x % = 612,37 TL nin mahrumiyet bölgeleri için öngörülen yüzdelerle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde yapılacak bir değişiklikle özellikle mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimize ek tazminat verilmesinin yolu açılmalıdır. Bu noktada sendikalara büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerden fedakarlık talep edilirken birazcık da bu noktalar unutulmamalıdır. Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanlara verilen ek tazminatın geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerden esirgenmemesi gerektiğini düşünüyoruz.


Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler