Anasayfa » Sigortalı » Depremzede sigortalılara, müjdeli haberlerle ilgili detaylar

Depremzede sigortalılara, müjdeli haberlerle ilgili detaylar

Depremzede sigortalılara, müjdeli haberlerle ilgili detaylar

VAN DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERE 360 GÜNLE AYLIK BAĞLANIR MI?

Tarih :
Depremzede sigortalılara, müjdeli haberlerle ilgili detaylar

VAN DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERE 360 GÜNLE AYLIK BAĞLANIR MI?

Van ve Erçiş’te 23/10/2011 tarihinde meydana gelen deprem, başta depreme maruz kalan vatandaşlar olmak üzere tüm ülke vatandaşlarını derinden etkiledi.

Yaşanan deprem sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukları bertaraf etmek üzere gerek kamu kurumlarınca gerekse sivil toplum kuruluşlarınca çok sayıda yardım kampanyası düzenlenerek bir nebze de olsa katkı sağlanmaya çalışıldı.

Kamu kurumları da ilgili mevzuatları doğrultusunda depreme maruz kalmış olan sigortalı ve işverenlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri erteledi.

Benzer kapsamda, depremde malül kalan vatandaşlarımız ile hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hak sahiplerine 360 gün prim ödeme şartı ile aylık bağlanacağı yönünde basında yer alan haberler bu hakka sahip olabilecek vatandaşlarımızı haklı olarak umutlandırdı.

Son olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, ''Hazırladığımız çalışmayla kanunun öngördüğü 5 yıl prim ödeme, prim borcu bulunmama gibi şartlar aranmaksızın ölüm ve malullük aylığı bağlanabilecektir. Buna göre 30 gün primi bildirilen vatandaşlarımızdan ölenlerin yakınlarına ölüm aylığı, malul kalan vatandaşlarımıza malullük aylığı bağlanabilecektir. Ayrıca yaralanan ve sakat kalanlara verilecek protez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmayacaktır. Bu düzenlemeyi bugün bu çerçevede tasarı halinde Bakanlar Kurulu'na sevk ediyoruz.'' dedi.

Ancak, bu haberlerin doğru olup olmadığını, haberlerin dayanağını oluşturan yasal düzenlemenin buna imkan verip vermediğini iki aşamalı olarak açıklamaya çalışalım. Ardından, yazımızın ikinci bölümünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in açıklamasını yaptığı yeni düzenlemeye dönelim.

8/9/1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4447 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesiyle 17/8/1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle malül kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 360 gün prim ödenmiş şartıyla aylık bağlanması imkanı getirilmiştir.

12/11/1999 tarihinde Düzce’de yaşanan ikinci depremde malül kalan ya da ölen sigortalıların haksahiplerine de 360 gün prim ödeme şartıyla aylık bağlanabilmesi için, 25/2/2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 592 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesi, “17/8/1999 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda” ibaresi yazılmak suretiyle yeniden düzenlenmiş ve yapılan düzenleme yayım tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

Bu düzenlemelere istinaden her iki depremde de malül kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanarak yaşanan acılar hafifletilmeye çalışılmıştır.

592 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi, Resmi Gazetede yayımlandığı 25/2/2000 tarihidir. Dolayısıyla, düzenlemenin yapıldığı tarihte, “daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda” ibaresine mesnet teşkil eden Düzce depremi yaşanmıştır.

Yine aylık bağlanmasına imkan veren madde “geçici madde”dir. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte;

- Geçici maddeler, taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddeler,

- Ek maddeler ise çerçeve taslaklarla mevzuata eklenecek hükümlerin düzenlendiği diğer bir ifadeyle kalıcı olan düzenlemeleri içeren maddeler, olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımdan hareketle;

- 4447 sayılı Kanunda yer alan düzenlemenin “geçici madde”de yer alması,

- Düzenlemenin yayımı tarihi itibariyle her iki depremin de yaşanmış olması,

- Maddede yer alan “meydana gelen” ibaresinin düzenleme tarihinden sonra meydana gelen Van depremi ile daha sonraki tarihlerde meydana gelebilecek depremleri kapsayıp kapsamayacağı hususları

Birlikte değerlendirildiğinde geçici 5 inci maddeye göre aylık bağlanması hususunda tereddüt bulunmaktadır. Bu nedenle, geçmiş depremlerde olduğu üzere Van depremi ve ileriki tarihlerde meydana gelebilecek depremleri de kapsayacak kalıcı bir yasal düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç bulunmakta idi ve şimdi Sayın Bakanın da belirttiği üzere bu düzenleme gerçekleştiriliyor.

Ancak; sadece Van mı, yoksa 1999’dan bu yana gerçekleşen diğer depremler de dahil mi?

Yazının devamı için tıklayınız.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler