Anasayfa » Medya Haberleri » TBMM de çalıştırılacak sözleşmeli personel ve özlük hakları

TBMM de çalıştırılacak sözleşmeli personel ve özlük hakları

TBMM de çalıştırılacak sözleşmeli personel ve özlük hakları

Tarih :
TBMM de çalıştırılacak sözleşmeli personel ve özlük hakları
TBMM de çalıştırılacak sözleşmeli personel ve özlük hakları

6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esas ve usulleri açıklamaya çalışacağız.

1- TBMM Başkan danışmanı

TBMM'nin faaliyetleri ile ilgili alanlarda TBMM Başkanına danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak beş TBMM Başkan danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve esasları tam veya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak TBMM Başkanlığınca belirlenir.

Bu rakamların parasal tutarı ise 60.000 x 0,06446 = 3.867,6 TL ila 100.000 x 0,06446 = 6446 TL dir.

Bu tutarlardan yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler ödenecektir. Yani bu rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamın nasıl hesaplanacağını açıklayalım.
Brüt sözleşme ücreti:3.867,6
GSS kesintisi : % 5
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kesintisi: % 9
Gelir vergisi: % 15
Damga vergisi : 0,0066
Önce sigorta kesintisini bulalım: 3.867,6 x % 14 = 541,46
Gelir vergisi: (3.867,6 - 541,46) x % 15 = 498,92
Damga vergisi: 3.867,6 x 0,0066 = 25,52

Kesinti toplamı: 541,46 + 498,92 + 25,52 = 1065,9
Net tutar ise: 3.867,6 - 1.065,9 = 2.801,7 TL dir.

Diğerlerinin hesaplamasını da aynı yöntemle okuyucularımızın yapması mümkündür.

2- Siyasi parti grup başkanlıklarında çalıştırılacak sözleşmeli personel

Yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu kapsamda her siyasi parti grubunda on grup danışmanı, yirmi beş büro görevlisi ve TBMM'de grubu bulunan her bir siyasi parti için, her bir siyasi parti grubunun milletvekili sayısının yüzde onu oranında ilave büro görevlisi çalıştırılabilir.
Bunlardan grup danışmanına (85.000), büro görevlisine (73.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Bu rakamların rakamsal tutarı ise grup danışmanına 85.000 x 0,06446 = 5479,1 TL büro görevlisine ise 73.000 x 0,06446 = 4.705,58 TL tutarında sözleşme ücreti ödenecektir.

3- Milletvekili danışmanı

Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın her milletvekili için bir danışman, bir ikinci danışman ve ilave bir personel sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.
Danışmanın en az iki yıllık yükseköğretim ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, ikinci danışmanın en az liseden ve diğer personelin en az ilkokuldan mezun olması ve ikinci danışmanın kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli olması zorunludur.
Bu kapsamda çalıştırılanlardan; danışmana (83.500), ikinci danışmana (73.000) ve diğer personele ise (63.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan tüm personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

4- Aylıksız izinli danışmanlar

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile bu maddenin bir ila üçüncü fıkraları kapsamında TBMM'de görevlendirilebilirler. Bu personele mali ve sosyal haklar kapsamında ayrıca bir ödeme yapılmaz.

Bu kapsamdaki personel ilgili mevzuatında yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan hizmet süresince kurumlarından aylıksız izinli olarak da bu madde hükümleri uyarınca TBMM'de görevlendirilebilir. Aylıksız izinli çalışanlara çalıştıkları görev unvanları dikkate alınarak birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uyarınca ödeme yapılır ve bunların sosyal güvenlik kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. TBMM Başkanlığının bu konudaki talebi ilgili kurum ve kuruluşlarca ivedilikle sonuçlandırılır. Bu personelin TBMM'de çalıştıkları süre, varsa mecburi hizmetlerine sayılır ve bunlara TBMM'de çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların TBMM Başkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. İdari Teşkilat kadro veya pozisyonlarında bulunan personel de ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sayılar aşılmamak kaydıyla aylıksız izinli olarak bu fıkralarda belirtilen görev unvanlarında çalıştırılabilirler. Bunlardan 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 14 üncü maddesi kapsamında bulunanların, geçici 14 üncü maddedeki hakları saklıdır.

5- Danışmanların süresi

TBMM Başkan danışmanlarının sözleşme veya görevlendirmeleri TBMM Başkanının görev süresinin sona erdiği, grup danışmanları ve büro görevlilerinin sözleşme veya görevlendirmeleri siyasi parti gruplarının ilgili yasama dönemi içinde grup kurma hakkını kaybettiği, danışman, ikinci danışman ve ilave personelin sözleşme veya görevlendirmeleri milletvekilinin ilgili yasama dönemi içinde milletvekilliği sıfatını kaybettiği tarihte veya tüm sayılanlar açısından milletvekili genel seçimlerinin ardından yapılan ilk seçimle TBMM Başkanının seçildiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli bu fıkrada sayılan hallerde hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendi kurumlarındaki kadro veya pozisyonlarına dönerler.

6- Danışmanların emeklilik yönünden durumu

Aylıksız izinli olanlar hariç, sözleşmeli olarak çalıştırılacak tüm personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Yani aylıksız izinli olanlar hariç diğerleri eski adıyla SSK'lıdır.

Kaynak : SGK Rehberi
Belediyeden, Avrupaya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs
Devlet başkanı koronavirüsten karantinaya alındı!
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı
Hafta tatiline hak kazanmak için ne kadar çalışılmalıdır?
İncirlik Hava Üssü’nde hareketlilik: Savaş uçakları iniş ve kalkış yaptı
Türkiye Montrö anlaşmasının 20. maddesini uygulayacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek
Dolandırıcıların notları şaşırttı
İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi
Ak Partili Bostancı: Salı günü Meclisin toplanmasını isteyeceğiz
Yeni Akit'in şehit haberi için kullandığı 'gülümseyen Berat Albayrak' paylaşımına tepki yağdı
Geri sayım başladı! Ücretsiz olacak
'NATO toplantı kararı almışken, TBMM daha almadı
Akar: 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı
Memur-personel servisleri için yeni açıklama geldi!
Dikkat çeken detay: Türkiye Rusya'ya boğazları kapatabilir
Başsavcılıktan, şehitlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Kaç Türk askeri Suriye’de? Hain saldırı sonrası....
Yunanistan'dan akıl almaz yöntem! Otobüsle kapattı!

Benzer Haberler