Anasayfa » Yurtdışı » Torba Kanunun Yurt Dışında Çalışanlara Yönelik Düzenlemeleri

Torba Kanunun Yurt Dışında Çalışanlara Yönelik Düzenlemeleri

Torba Kanunun Yurt Dışında Çalışanlara Yönelik Düzenlemeleri

Gurbetçilere getirilen büyük kolaylıklar

Tarih :
Torba Kanunun Yurt Dışında Çalışanlara Yönelik Düzenlemeleri

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı..Bu Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu Kanuna yeni hükümler eklenmiştir.

Kanunda yapılan değişiklikle;

*Doğumda Türk Vatandaşı olup da İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden,

*18 yaşını doldurduktan sonraki süreleri ve bu süreler arasındaki veya sonundaki her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri

*Ev kadını olarak geçen süreleri

Aynı sürelerde Türkiye de SGK ya prim ödenmemiş olması şartıyla davasız yurt dışı borçlanma hakkı getirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile 11.09.2014 tarihinden itibaren SGK’ya yapılacak olan Yurt Dışı Borçlanma taleplerinde ;

Şu anda Türk vatandaşı olup da geçmişte Türk vatandaşlığından çıktığı süreleri borçlanmak isteyenler ve şu anda Türk vatandaşı olmayıp geçmişte Türk vatandaşlığından çıkanlar dava açmadan yurt dışı borçlanma yapabileceklerdir. Açılmış davalardan feragat ettikleri takdirde yine borçlanma yapabileceklerdir.

11.09.2014 öncesinde Yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanmaları reddedilecek ve yeni başvuru yapması istenecektir.

İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin borçlanma hakkından yararlanabilmeleri için borçlanmak istedikleri sürede Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunduğundan Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurtdışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yine yapılan değişiklik ile “Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.

Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde “akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer Taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır” hükmü veya bu anlamda benzer hükümler bulunmaktadır.

Kanunun ilgili maddesine eklenen hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan söz konusu 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi, Türkiye’de hiç çalışma yoksa ya da Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

Bu düzenlemeye göre 5510 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanundan önceki sosyal güvenlik kanunlarında sigortalılık süresi şartını öngören tüm yardımlarda sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan akit ülkedeki çalışılmaya başlanılan tarih Türkiye’de işe giriş tarihi olarak esas alınacaktır.

Sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki hizmet cetvellerinde mecburi sigortalılık kodu altında bildirilen işsizlik ödeneği, hastalık ödeneği, intibak parası, sigortadan muaf cüzi çalışma, çocuk yetiştirme süreleri, bakım süreleri, borçlanma yoluyla ödenen primlere ait süreler, isteğe bağlı prim ödeme süreleri ve benzeri sürelerin başlangıç tarihleri de ilk işe girişin tespitinde dikkate alınacaktır.

Almanya’dan prim iadesi alınan süreler ile İsviçre’den prim transferi yapıldıktan sonra borçlanılan sürelerdeki çalışmaya başlanılan tarih ülkemizde ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

Söz konusu 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlanarak aylık talebinde bulunanların ilk işe giriş tarihinin tespitinde, borçlanma için Kuruma ibraz edilen belgelerdeki başlangıç tarihi esas alınacaktır.

11/09/2014 tarihinden sonra yapılacak emeklilik başvurularında aylık talebinde bulunanların borçlandıkları yurtdışı hizmetlerine istinaden bağlanacak aylıklara hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde Yurt Dışı başlangıç tarihi esas alınacak önceki başvurular red olacaktır. Daha önce başvurunuz varsa başvurunuzu yenilemeniz gerekmektedir.

Ev kadınlığı süreleri akit ülke mevzuatına göre sigortalılık süresi olarak kabul edilmediğinden bu süreleri borçlananların sözleşmeli ülkelerdeki ikamet tarihleri Türkiye’deki ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmeyecektir.

Akit ülke mevzuatına göre ikamet süreleri borçlandırılacak süre niteliğinde olmadığından, ikamet süresinin başlangıcı da ülkemizde ilk işe giriş tarihinin tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu 18 ülke haricindeki diğer sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Norveç, Romanya ve Sırbistan ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sürelerini borçlananların ilk işe giriş tarihinin, Kanunun 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükmü gereğince Türkiye’de çalışma yoksa borcun ödendiği en son tarihten, Türkiye’deki çalışmanın başladığı tarihten önceki yurtdışı süreleri borçlanılmış ise Türkiye’de ilk defa çalışılmaya başlanılan tarihten, borçlanılan gün kadar geriye gidilerek belirlenmesine devam edilecektir.

11/09/2014 tarihinden önce Kurum aleyhine açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalardan vazgeçenlere dava konusu talep dilekçelerine istinaden yeni düzenleme doğrultusunda işlem yapılması imkanı verilmiştir.

Bu düzenlemeye göre;

a) Türk vatandaşı olmamaları nedeniyle borçlanma talebi Kurum tarafından reddedilen ve bunun üzerine 11/09/2014 tarihinden önce Kurum aleyhine dava açan henüz davası neticelenmemiş izinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin davalarından vazgeçtiklerini gösterir ilgili mahkemelerden alacakları yazı ile Kuruma başvurmaları halinde reddedilen borçlanma talep dilekçeleri esas alınarak o tarihte tercih ettikleri prime esas günlük kazanç üzerinden borç tahakkukları gerçekleştirilerek ilgililere tebliğ edilecektir.

Söz konusu borcun yasal süresi içerisinde ödenmesi halinde borçlanma geçerli sayılacaktır. Tebliğ edilen borcun yasal süresi içerisinde bir kısmının ödenmesi ya da hiç ödenmemesi halinde ise ödenmeyen kısım için yeniden müracaat şartı aranacaktır.

11/09/2014 tarihinden önce Kurum aleyhine dava açan ve henüz davası neticelenmemiş olanların davalarından vazgeçtiklerini gösterir ilgili mahkemelerden alacakları yazı ile Kuruma başvurmaları halinde borçlanılan sürelerin geçtiği sözleşmeli ülkedeki ilk işe giriş tarihi esas alınarak geriye dönük aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının tespiti yapılarak diğer aylık bağlama şartlarının da yerine gelmesi halinde bu taleplerine göre aylıkları bağlanacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
AK Parti'den Amasra için 'araştırma komisyonu' kurulması teklifi
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin darbettiği diş teknisyeni gözünü kaybetti
'41 şehidimizin evlatlarının eğitimini bugün itibariyle üstlenmiş oluyoruz'
EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan açıkladı...
Öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti
Diyanet İşleri Başkanlığı 23 uzman yardımcısı alacak
Konut projesinde ilk temel ne zaman atılacak?
Başkent'te özel halk otobüsleri kontak kapattı, EGO ek sefer koydu<
Mesai Saati dışında Patrona 'Hakaret' Kovulma Sebebi midir?
Sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak? Bakan açıkladı..
Dolar günü 18,58 TL'den kapattı
Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı
Özel halk otobüsleri kontak kapattı, Ankara BB açıklama yaptı
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır
Ünlü sunucu hayatını kaybetti
AYM'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti
Savaş, Rus sermayesini Türkiye’ye yönlendirdi
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Benzer Haberler