Anasayfa » Tebliğler » 5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar….Hk. Tebliğ kaldırıldı

5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar….Hk. Tebliğ kaldırıldı

5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar….Hk. Tebliğ kaldırıldı

Tarih :
5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar….Hk. Tebliğ kaldırıldı
17 Aralık 2011 CUMARTESİ (Resmî Gazete Sayı : 28145)

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA

BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler