Anasayfa » Yurtdışı » Yurtdışı Borçlanma İçin Açtığı Davadan Vazgeçenler

Yurtdışı Borçlanma İçin Açtığı Davadan Vazgeçenler

Yurtdışı Borçlanma İçin Açtığı Davadan Vazgeçenler

Torba Kanundan müjdeli haber! Yapmanız Gereken

Tarih :
Yurtdışı Borçlanma İçin Açtığı Davadan Vazgeçenler

Bilindiği gibi 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  6552 sayılı kanun yurt dışında çalışması bulunan Türk Vatandaşlarına büyük kolaylıklar sağlamış, bununla ilgili SGK tarafından 2014/27 sayılı genelge yayımlanmıştır.

Bu genelgeyle beraber vatandaşlıktan çıkanlar, çıktıkları tarihten öncesi süreleri borçlanabilecekler ve sözleşmelerinde açık hüküm bulunan ülkelerde geçen süreler borçlanılabilecektir.Kanunda kanunun geriye yürüyeceğine dair bir hüküm bulunmamakla beraber  kurum 2014/27 sayılı genelgesi ile vatandaşlıktan çıktığı için borçlanması kabul edilmeyenlerin işlemleri nedeni ile açılan davalardan vazgeçilmesi durumunda;Vatandaşlıktan çıkanların daha önce kuruma başvurdukları tarihte geçerli olan borçlanma tutarları üzerinden borçlanabileceklerini ve daha önce aylığa hak kazanmış ise geçmiş dönemden itibaren aylık bağlanacağını kabul etmiş bulunmaktadır.  Buna göre örneğin 3 yıl önce borçlanma başvurusunda bulunanlar o tarihteki miktar üzerinden ödeme yapacaklar asgari ücret-kazançta meydana gelen artışlardan etkilenmeyeceklerdir.  Emeklilik tarihleri de geçmişte kalanlar tahsis koşulları varsa birikmiş geçmiş dönem aylıklarını da alabileceklerdir. 

    Hemen aylığa başlayabilecek olanlar, emekli-tahsis koşulları sağlayanların davalarından vazgeçip ödeme yapmaları aylıklarının bin önce başlamasına, sağlık ve diğer haklardan yararlanmalarına imkan vereceğinden uzayan dava sürecine göre daha karlı bir yöntemdir. Üstelik ilk başvuru tarihinde geçerli olan tutarları ödeyeceklerdir.

    Dava açmayan kişilere ise kanunun geriye götürülme imkanı tanınmamıştır. Davasını 11.09.2014 tarihinden sonra açanlarda bu haktan yararlanamayacaktır. Yurtdışı ile ilgili davaların yarısını mavi kartlılar oluşturmaktadır. Bu yönde yapılacak işlemler binlerce davadan oluşan mavi kartlı dosyalarla yargı yükünü de azaltmış olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler