Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » İşveren Yaptığı Harcamaları SGK'dan Geri Alabilir

İşveren Yaptığı Harcamaları SGK'dan Geri Alabilir

İşveren Yaptığı Harcamaları SGK'dan Geri Alabilir

İşçi sağlığı ve güvenliğinde devletten destek

Tarih :
İşveren Yaptığı Harcamaları SGK'dan Geri Alabilir

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı her geçen gün yükleri artmakta ve altından kalkılmaz bir hale gelmektedir.Bir de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine işgüvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerini çalıştırma zorunluluğu getirilmiş ve bu da işverene extra maliyet çıkmasına sebep olmuştur.

              Kimlere Destek Ödemesi Yapılmaktadır?

              Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan(10) az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; çalıştırdıkları İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli için hesaplanan destek tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından destek ödemesi yapılmaktadır.

              Destek ödemesi İçin Nereye Başvurulacak?

              -Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru formu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

             Birden Fazla İşyeri Bulunan İşverenler Nereye Başvuru Yapacak?

              Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

              Destek Ödemelerine Ne Zaman Başvurulması Gerekir?

Destek ödemesi için başvuruların;

              1) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,

              2) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,

              3) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,

              4) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,

              sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

              Destek Ödemesi İçin Diğer Şartlar:

              İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumundan destek ödemesini alabilmesi için ilk ve en önemli koşulu,İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmiş olması ve Kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.

              Borcu Bulunan İşverenler Destek Ödemesinden Faydalanabilir Mi?

              İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, hesaplanan destek tutarı, bu borca mahsup edilir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler