Anasayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun aylık ücretleri

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun aylık ücretleri

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun aylık ücretleri

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Tarih :
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun aylık ücretleri

Karar Sayısı : 2012/2683

Ekli “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/1/2012 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN S. ERGİN N. ERGÜN

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR C. YILMAZ M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ E. BAYRAKTAR

Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI

KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AYLIK ÜCRETLERİNİN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Karara göre de vergi ve diğer kesintilere tabi tutulmaz.

(2) Kurul üyelerine Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı usul ve esaslara göre aylık ücret ödenir.

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Başbakanlık Müsteşarının yararlanmakta olduğu sosyal hak ve yardımlardan, Kurul Başkan ve üyeleri de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 22/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler