Anasayfa » Yurtdışı » Yurtdışı Hizmet Borçlanması Nedir?

Yurtdışı Hizmet Borçlanması Nedir?

Yurtdışı Hizmet Borçlanması Nedir?

Töm yönleriyle yurt dışı borçlanması

Tarih :
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Nedir?

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI NEDİR ?

Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının, Türkiye'den sosyal güvenlik mevzuatına göre malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde emekli olabilmelerine imkan sağlayan 22/05/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 Sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenliklerinin sağlanmasıdır.

 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINI KİMLER YAPABİLİR

Yurtdışı Hizmet Borçlanmasını, Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları, Türk vatandaşlığı ile birlikte başka bir ülke vatandaşlığına geçenler, doğumla Türk vatandaşı olup da izin almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile, Bulgaristan’dan 01/01/1989-08/05/2008 tarihleri arasında zorunlu göçe tabi tutularak ülkemize gelen soydaşlarımızdan borçlanma talebinde bulunduğu tarih de Türk vatandaşı olanlar, Yurtdışı Hizmet Borçlanması yapma imkanına sahiptirler.

BORÇLANDIRALABİLEN YURTDIŞI SÜRELERİ HANGİLERİDİR

Yurtdışında onsekiz yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı olarak geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri, ve bu sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile, medeni durumlarına bakılmaksızın yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler borçlandırılabilen sürelerdir.

BORÇLANDIRILAMAYAN YURTDIŞI SÜRELERİ HANGİLERİDİR

Yurtdışında, 18 yaşın doldurulmasından önceki sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önceki ve Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonraki sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri, kısmi aylık bağlanmış sigortalıların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri, Libya da 01/09/1985 tarihinden sonra Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerinin, bu ülkede geçen çalışma süreleri, Almanya’da istisna akdine göre iş üstlenen Türk işverenlerince,bu ülkede çalıştırılan Türk işçilerinin çalışma süreleri, yurtdışında geçici görevli olarak bulundukları sürede, Türkiye’de sigortalılıkları bulunanların yurtdışındaki çalışma süreleri borçlandırılmayan sürelerdir.

YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

Yurtdışı hizmet borçlandırması yaptırmak isteyen vatandaşların öncelikle, yurtdışında geçen çalışmalarını, çalışmayan ev hanımları ise ikamet sürelerini belgelendirerek, durumlarına uygun olan belge ile yazılı istekte bulunulması suretiyle yapılmaktadır.

YURTDIŞI SÜRELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR

Yurtdışında geçen sürelerin belgelendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır.

1-Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan Türk vatandaşları, çalışmış oldukları ülkelerin sigorta kurumlarından çalışmalarını gösterir hizmet belgelerini temin etmeleri, kendi adına ve hesabına çalışan Türk vatandaşları ise çalışmış oldukları ülkelerdeki işyerlerinin kayıtlı olduğu vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu gibi birimlerinden alacakları hizmet belgeleri ile, yurtdışı sürelerini belgelendirmiş olacaklardır.

2-Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışması bulunan Türk vatandaşları çalıştıkları şehirlerdeki Türk Konsoloslukları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlikleri veya Ataşelikler gibi Türk temsilciliklerinden, yurtdışı borçlanması için kullanılacağını belirtilerek alacakları hizmet belgeleri, Türk temsilciliğinin bulunmadığı Yurtdışı ülkelerinde çalışması bulunan vatandaşlar ise, çalışma izni bulunmaları ile birlikte, çalıştığı ülkedeki işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri, ve bu sürelerinde Yurtdışına çıkış ve giriş tarihlerin gösterir pasaport veya emniyet müdürlüklerinden alacakları belge ile de teyit edilmesi, yurtdışı sürelerini belgelendirmiş olacaklardır.

Ev kadınları, yurtdışında oturduklarına dair oturdukları şehrin resmi makamlarından alacakları ikamet belgesini, ikamet belgesini temin edemeyenler ise, yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin işlendiği pasaport sayfalarının fotokopisini ya da Emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge ile de ikametlerini belgelendirmiş olacaklardır.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışan Türk vatandaşları, bu ülkelerde geçen sürelerinin belgelendirilmesi borçlanma yapmak isteyen vatandaşların kendilerine aittir.

YURTDIŞI BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURULACAK BİRİMLER

Değerli okuyucular; Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı ilkesini ön plana çıkartarak, tüm vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı bir şekilde cevap verebilmek için, geçmişte merkezde (Ankara’da) yürüttüğü iş ve işlemlerin taşra birimlerinde, yani vatandaşlarımızın ikamet ettiği il deki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde yürütülmesini yetkilendirmiştir. Bu itibarla, SGK ile ilgili taleplerinizi bağlı bulunduğunuz il deki Sosyal Güvenlik birimine yapmanız durumunda, talebiniz doğrultusundaki iş ve işlemleriniz, ilgili birimce kısa sürede sonuçlandırılarak sizlere bilgi verilecektir.

Yurtdışı hizmet borçlanması talebinde bulunmak isteyen vatandaşların, yukarıdaki açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan belgeyi temin ettikten sonra, SGK’nın http://www.sgk.gov.tr adresinde yer alan “EMEKLİLİK” menüsü içerisindeki “Form ve Dilekçeler” başlığı altında bulunan “EK-65 kodlu YURTDIŞI BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ” ni eksiksiz ve usulüne uygun olarak doldurup imzalandıktan sonra;

Türkiye’deki son defa çalışması    -4/1a (SSK) kapsamında geçen sigortalılar ile, -4/1b (Bağ-Kur) kapsamında faaliyeti olup da, faaliyeti sona erenler, T.C. İçişleri Bakanlığının Kimlik Paylaşım Sistemindeki adresinin bulunduğu ildeki sosyal güvenlik birimine, Kimlik Paylaşım Sisteminde adresi kayıtlı bulunmayan vatandaşlar ise nüfusa kayıtlı olukları ildeki sosyal güvenlik birimine, -4/1b kapsamında faaliyeti devam vatandaşlar faaliyetin bulunduğu ildeki sosyal güvenlik birimine, -İsviçre’de geçen çalışmalarını borçlanmak isteyenler ile, Türkiye’deki son defa çalışması -4/1c (Emekli Sandığı)kapsamında geçen vatandaşlar, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler Ve Emeklilik Daire Başkanlığına ( Mithatpaşa Cad. No.7 Anakara ) borçlanma başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunanlardan, hizmet birleştirilmesi yapılarak Kısmi Aylık bağlanan sigortalılar dosyalarının bulunduğu birimlere borçlanma başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuruların doğrudan veya posta yolu ile yapılması mümkündür. Adi posta ile gönderilen talepler Kurum kayıtlarına alınan tarihe göre, taahhütlü, iadeli-taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen talepler ise postaya verilen tarihe göre işleme alınmaktadır.

YURTDIŞI BORÇLANMA MİKTARININ HESAPLANMASI

Yurtdışında geçen sürelerin, 3201 sayılı Kanun kapsamında hesaplanacak borçlanma tutarı, borçlanılmak için başvuru tarihindeki geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla  talep tarihinde seçilmiş olunan kazancın yüzde 32’sinin borçlanılmak istenilen gün sayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar olacaktır.

Bir Örnekle açıklayalım.

Türkiye’de 506 sayılı kanuna (SSK) göre 01.05.1983-31.05.1983 süresinde 30 gün çalışması bulunan 1965 doğumlu sigortalı, Almanya’da 01.07.1983 ile 31.12.2008 tarihleri arasında geçen çalışmalarından, 10.09.1985-31.12.1999 süresi 5120 gününü  10.10.2014 tarihinde günlük prime esas kazancın alt sınırından (37,80 TL) borçlanmak için talepte bulunmuştur. Sigortalının  (Borçlanma Tutarı = Seçilen Bir Günlük Prime Esas Kazanç x Borçlanma Gün Sayısı x  % 32 olacaktır) formülü ile yapılan hesaplama sonucu (37,80x5120x%32) = 61931,52 Türk Lirası borcu oluşacaktır.

YURTDIŞI BORÇLANMASININ TEBLİĞİ NASIL YAPILIR

SGK tarafından tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenmesi zorunludur. Tahakkuk ettirilen borç tutarları talep sahiplerine iadeli - taahhütlü olarak gönderilmektedir. Gönderilen posta alındısının teslim edildiği tarih, borcun tebliğ tarihi olarak kabul edilmektedir.

    YURTDIŞI BORÇLANMA BORCUNUN ÖDENMESİ NASIL YAPILIR

Yurtdışı Borçlanma tutarlarının tamamının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde SGK’ nın borç bildirim yazılarındaki belirtmiş olduğu Bankalardan birine ödenmesi halinde, borçlanma işlemi tamamlanmış olacaktır. Bildirilen borcun defaten ödenebileceği gibi, üç aylık süresi içerisinde parça parça da ödenebilmesi mümkündür. Borçlarını yurt dışından ödeyecek olan vatandaşlar, Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz (ulusal para) cinsinden de ödeyebilmeleri mümkündür. Ödemelerin, borcun ödeneceği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılması gerekmektedir.

Söz konusu borcun üç  aylık süre içerisinde tamamının değil de bir kısmının ödenmesi durumunda, ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılmaktadır. Kalan sürelerin borçlanılmasının istenilmesi ise yeniden talepte bulunulması durumunda mümkün olacaktır.

YURTDIŞI BORÇLANMASINDAN VAZ GEÇME

Yurtdışı Borçlanma başvurusunda bulunularak borcun tebliğ edilmeden once yada tebliğ edildikten sonra üç aylık süre içinde borçlanma başvurusundan vazgeçilmesi mümkündür. Ödenmiş olan borçlanmaların karşılığında aylık bağlanmadığı veya bağlanmış olan aylıklarının Bankalarından alınmadığı sürece de, borçlanmadan vazgeçme hakkı bulunmaktadır.

Borçlanmadan vazgeçme isteğinin yazılı olarak talep edilmesi halinde ödenen miktarların iadesi mümkün olacaktır.

YURTDIŞI DÖVİZ BORÇLANMASI GEÇERLİMİDİR

08/05/2008 tarihinden önceki yurtdışı hizmet borçlanmaları ABD Doları üzerinden hesaplanmakta ve talep sahiplerine de borçlanma tutarları ABD Doları olarak bildirilmekteydi

Dolar üzerinden bildirilen borçlanma tutarlarında ödeme süresi bulunmadığından, 08/05/2008 tarihinden önceki borçlanma talebinde bulunan vatandaşların borçlanma talepleri halen geçerlidir. Bu tarihten önce borçlanma talebinde bulunan ve kendilerine bildirilen borçlarını ödeme yapmayan talep sahipleri bir günlüğü 3,5 ABD doları üzerinden ödemelerini yaparak ödeme makbuzlarını SGK’nın ilgili birimine göndermeleri halinde borçlanma işlemleri tamamlanmış olacaktır.

BORÇLANILAN YURTDIŞI SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Borçlanılan yurtdışı süreleri, talep sahiplerinin sigortalılık süresinde, sigortalılık başlangıcında, prim ödeme gün sayısında,  aylığın hesabına esas yıllık kazançların tespitinde ve basamak intibakında değerlendirilmektedir.

BORÇLANILAN YURTDIŞI HİZMETLERE AYLIK BAĞLANMASI

Yurtdışında geçen hizmetlerini, 3201 Sayılı Kanuna göre borçlananlara aylık bağlanabilmesi için, talep sahiplerinin, aylık tahsis talebinde bulunduğu tarihte, gerek yurtiçindeki gerekse yurtdışındaki çalışmalarını sonlandırmaları yurtdışında ikamet edenlerin ise ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamaları, ayrıca, aylık talep tarihi itibarıyla da yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre de aylığa hak kazanılmış olması şartı ile aylık bağlanması mümkün olacaktır.

BORÇLANILAN YURTDIŞI HİZMETLERİNE AYLIK TALEBİNDE BULUNMA

Yurtdışında geçen hizmetlerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak aylık talebinde bulunmak isteyen sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumunun http://www.sgk.gov.tr adresinde yer alan, “EMEKLİLİK” menüsü içerisindeki “Form ve Dilekçeler” başlığı altında bulunan  EK-38 kodlu TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİ ile EK-61 kodlu 3201 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK TALEBİNDE BULUNANLARA MAHSUS BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ’ni usulüne uygun olarak doldurup imzaladıktan sonra, yurtdışından aylık talebinde bulunanlar en geç tahsis talep tarihinden önceki bir ay içinde düzenlenmiş güncel tarihli hizmet belgesi ile birlikte SGK’ nın ilgili birimine ulaştırılması halinde aylık talebinde bulunulmuş olacaklardır.

Kaynak : SGK Rehberi
Otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Samsung'a mahkeme şoku! Hapis cezası aldı
Sağlık-Sen, Murat Alan'ın sözlerini yargıya taşıdı
Kamp yapacaklardı; 3 gün mağarada mahsur kaldılar
Bir ilde daha engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak
Emekli maaşları zam farkı YATIYOR!
Lütfi Elvan’dan ‘mali disiplin’ vurgusu
Bu ilçede de korona vakası kalmadı
İstanbul barajlarında son durum
Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu
Devlet desteğiyle 'sürü' sahibi olacaklar
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları?
Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz
Bakan Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması
Siemens Türkiye, 'PİRİ'ile saha süreçlerini dijitale taşıdı
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolarda kritik 'Perşembe'
Dünya devi üretimi durdurdu!
Araç sahipleri dikkat! Maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili yeni karar
Altınları yanlışlıkla çöpe attı
Selçuk Özdağ kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti
Kar yağışıyla beyaza bürünen Afyon Kalesi güzelliğiyle büyülüyor
Valilikten açıklama: Doktor kaza yerinde hayatını kaybetmiş
Uzmanlardan emziren anneler için 'aşı' açıklaması
Milyonları sevindiren haber! Emekliye ek zam müjdesi.
DSÖ'den aşı istifleyen ülkelere tepki
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çağrı merkezini arayan çocuk: Yolları açmasanız olur mu?
İzmir gevreğine zam geldi
Başkentte 1335 kişiye 1 milyon 877 bin 296 lira ceza kesildi
Meteorolojiden 4 bölgeye zirai don uyarısı

Benzer Haberler