Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » Yargıtay'dan “iş güvenliği eğitimi“ kararı

Yargıtay'dan “iş güvenliği eğitimi“ kararı

Yargıtay'dan “iş güvenliği eğitimi“ kararı

Kaza geçiren işçi haklı bulundu

Tarih :
Yargıtay'dan “iş güvenliği eğitimi“ kararı

Yargıtay Ceza  Kurulu, bir işçinin parmaklarını kaybetmesine neden olan kaza nedeniyle,   konusunda gerekli vermeyen sorumlu müdürün cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Manisa'da kablo imalatçısı bir firmanın fabrikasında işçi, bir makineyi temizlerken yaşanan kaza nedeniyle 3 parmağını kaybetti.

İşçi, makinenin orijinal ayarlarıyla oynandığı, üretim için yeniden programlandığı, makineye sensör konulmadığı gerekçeleriyle şikayetçi oldu.

Fabrikanın sorumlusu savunmasında, kaza anında fabrikada olmadığını, işçiye makineyle veya ilgili eğitim verilmediğini, işçinin olduğunu, kazaları önlemek için sözlü uyarılarda bulunduklarını beyan etti. 

Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesinin talebi doğrultusunda, makine mühendisi,   uzmanı ve makine mühendisinden oluşan bir heyet tarafından bilirkişi hazırlandı.

Bilirkişi raporunda, olayda, işçilere gerekli vermeyen, çalışmalarını denetlemeyen, disiplini ve sorumlu müdürün tali kusurlu olduğu belirtildi.

Mahkeme ise sorumlu müdüre isnat olunan suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.

Mahkeme kararında, sırf   mevzuatı uyarınca gerekli eğitimin verdirilmemesi, gerekli denetimin yaptırılmamasının ceza sorumluluğu yeterli olmadığı kaydedildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire kararında, bilirkişi raporuna göre, sorumlu müdürün, işyerinin sorumlusu olarak  güvenliğikonusunda işçilere gerekli eğitimleri vermemesi, işçilerin çalışmalarını denetlememesi ve sağlamaması nedeniyle tali kusurlu olduğuna işaret edilerek, beraat yerine hukuki durumunun buna göre tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Bozma kararı üzerine tekrar görüşen Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesi, ilk kararında direndi. 

Direnme kararında, tazminat hukuku ilkeleri sorumluluğu doğuran kusurluluk ile ceza hukuku ilkeleri mahkumiyet sonucunu doğuran kusurluluğun ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, gerekli eğitimlerin verilmemesinin cezai müeyyideyi doğurmayacağı savunuldu.

Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza  Kurulunun gündemine geldi. 

Kurul, yerel mahkemenin beraat kararını bozarak, yaşanan kaza nedeniyle   konusunda gerekli vermeyen, işçilerin çalışmalarını denetlemeyen ve sorumlu müdürün cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler