Anasayfa » İşveren » Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenin Ağzını Açtı

Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenin Ağzını Açtı

Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenin Ağzını Açtı

İşzilik ve kayıtdışı çalışmaya karşı savaş

Tarih :
Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenin Ağzını Açtı

SGK, kayıtdışıyla mücadelede alternatif çözüm önerileri getiren sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı projelere, 100 bin ile 350 bin avro arasında hibe sağlayacak.

ANKARA - İlkay Güder

Avrupa Birliği'nin desteklediği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının program otoritesi olduğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Projesi'nin (KİT-UP II) ikinci aşaması başladı. 

KİT-UP II projesi, kurumun rehberliğe dayalı denetim anlayışını merkezi ve taşra düzeyinde yaygınlaştırmayı, denetim ve rehberlik hizmetlerinde teknolojinin kullanımını artırmayı, personel kapasitesini geliştirmeyi ve alanda proje üreten paydaşları desteklemeyi amaçlıyor.

Bütçesi 15 milyon 500 bin avro olarak belirlenen projenin yüzde 15'i ulusal kaynaktan, yüzde 85'i de AB kaynağından karşılanacak. Projenin faaliyet dönemi Haziran 2014- Haziran 2016 arasını kapsayacak.

Projeye göre, işsizler ve kayıtdışı çalışanları mesleki eğitim yoluyla desteklemeyi ve insan kaynaklarının geliştirilmesini hedefleyen, kurumlararası işbirliğinin artırılmasına yönelik etkinlikleri, yerel, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini içeren, kayıt dışılıkla mücadelede alternatif çözüm getiren etkinlikler için STK ve ilgili yerel kurumların hazırladığı projeler için 100 bin-350 bin avro arasında değişen miktarlarda hibe sağlanacak.

2 bin tablet bilgisayar alınacak

Teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve ilgili birimlerin hareket imkanının geliştirilmesi için projede bazı malların alımı da yapılacak. 

Nüfusu 750 binde fazla 29 ildeki il müdürlükleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gruplarına ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına olmak üzere 35 adet panel van tipi araç alınacak. Araçlar özel tasarım olacak ve içinde bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı olacak.

Müfettiş ve denetmenlerin kullanımı için 24 ay internet bağlantısıyla birlikte 2 bin tablet bilgisayar alınacak.

Farkındalığı artırmak için muhtarlar, meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenler, imamlar gibi belirlenecek hedef gruplara özel konferanslar verilecek. 

Öte yandan 4 TV spotu ve 2 bant reklam hazırlanacak, 6 yeni KİT çizgi romanı için yarışma yapılacak, çizgi filmler hazırlatılacak ve bunların tanıtımı için 100 okulda etkinlik düzenlenecek.

Toplam bin 700 kurum personeli çeşitli eğitimlerden geçirilecek. Bu personelin bin 300'ü taşra, geri kalanı ise merkez birimlerinin personelinden oluşacak. 

Bu eğitimlerde halkla ilişkiler, bilgi toplama ve analiz, iletişim teknikleri gibi konuların yanı sıra teknolojinin daha etkin kullanımı için özel eğitim programları uygulanacak. Ayrıca toplamda 50 kişinin katılacağı 5 adet çalışma ziyareti düzenlenecek.

En az 3 rapor hazırlanacak

Sosyal Güvenlik Faaliyetleri kapsamında toplam 30 sektöre yönelik denetim rehberleri hazırlanacak. Bu rehberlerle, ilgili sektör temsilcileri ile bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere SGK teftiş mekanizmasının nasıl işlediği ve beklentilerinin neler olduğu açıklanarak, gönüllü uyum mekanizmasının işlemesi teşvik edilecek.

Söz konusu rehberler gerek basılı olarak gerekse de kurumun internet sayfası üzerinden ilgili taraflarla paylaşılacak. 

Yerli ve yabancı akademisyenler, üst düzey bürokratlar, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri gibi farklı tarafların katılımıyla Akademik Danışma Kurulu oluşturulacak. Bu kurul sadece kayıtdışı istihdam meselesine odaklanacak bir platform niteliği taşıyacak.

Kurul alanına giren konularda en az 3 tane rapor hazırlayacak ve raporların konusu, SGK tarafından belirlenecek.

Öte yandan kayıtdışı istihdamın sektörel ve yapısal dağılımını ortaya çıkaracak 10 bölgesel analiz de hazırlanacak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler