Anasayfa » GSS » Gelir testinde vatandaş mağduriyetini önleyecek bir öneri

Gelir testinde vatandaş mağduriyetini önleyecek bir öneri

Gelir testinde vatandaş mağduriyetini önleyecek bir öneri

Basın yayın organlarında konuya ilişkin farklı yorumların yapılması ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamında olmasına rağmen, bir çok vatandaşımız gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmekte, bu da gereksiz iş yükü yanı sıra vatandaşların emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Umarız önerimiz dikkate alınır da çile sona erer.

Tarih :
Gelir testinde vatandaş mağduriyetini önleyecek bir öneri
GELİR TESPİTİ İLE İLGİLİ OLARAK SGK, KURUM ÇALIŞANLARINI VE VATANDAŞLARI RAHATLATABİLİR

01/01/2012 tarihi itibariyle sağlık hizmetleri yeşil kart verilmek suretiyle sağlanan 9,1 milyon kişi Sosyal Güvenlik Kurumu devralmış ve 1,7 milyon kişi de genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmaması nedeniyle SGK resen tescil etmiştir.

Sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ile ayda 30 günden az çalışanlar 01.03.2012 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları na GELİR TESPİTİ İÇİN müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat eden vatandaşlara tespit edilen gelirin ailede ki kişi başına düşen miktarı asgari ücretin 1/3 ünde az olması halinde GSS primini devlet ödeyecek, asgari ücretle asgari ücretin 1/3 ü arasında olanların GSS primi 35,44 TL, asgari ücretle asgari ücretin 2 katı arasında olanların GSS primi 106,32 TL, asgari ücretin 2 katından yüksek olanlar ile gelir tespiti yaptırmak istemeyenlerin GSS primi 212,64 TL üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Müracaat etmeyenlere SGK 212,64 TL GSS primi tahakkuk ettirecek ve vatandaşlar bu miktarı ödemek zorunda kalacaktır. Bunun için yukarıdaki durumda olan vatandaşların mutlaka 31.01.2012 tarihine kadar gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Basın yayın organlarında konuya ilişkin farklı yorumların yapılması ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamında olmasına rağmen, bir çok vatandaşımız gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmekte, bu da gereksiz iş yükü yanı sıra vatandaşların emek ve zaman kaybına neden olmaktadır.

Bu itibarla, Vatandaşların gelir tespitine gitmelerine yönelik tebligatlar da henüz tebliğ edilmediğinden vatandaş ne yapacağını bilmez durumda ve ulaşa bildiği her yerden durumunu öğrenmeye ya da gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmektedir. SGK nın yerel internet ağında bulunan ve sadece Kurum çalışanlarından da yetkilendirilen personel tarafından görüntülenebilen SPAS programının "SPAS Sorgulama" panelinin www.sgk.gov.tr adresine taşınması ve burada vatandaşlarca da TC kimlik numarası ile sorgulama yapılması imkanı verilmesi ve yapılacak sorgulama sonucunda; Resen tescil yapılan vatandaşlarımız için "Resen tesciliniz yapılmıştır. Gelir tespiti için ikametgâhınızın bulunduğu il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ediniz." Yeşil kart vize süresi devam edenler için ise, "…/…/….. tarihine kadar vizeniz devam etmektedir. Vize bitim tarihi itibariyle bir ay içinde gelir tespiti için ikametgâhınızın bulunduğu il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ediniz."

Şeklinde bir uyarı mesajına yer verilerek, vatandaşların SGK tarafından doğrudan bilgilendirilmesi yararlı olacağı düşünülmektedir. Umarız SGK bu önerimizi dikkate alır da vatandaş memnuniyetine katkı sağlayacak bir uygulamaya imza atar.Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler