Anasayfa » Medya Haberleri » 18 Yaş Altı Sigortalılık Sürelerinin Değerlendirilmesi

18 Yaş Altı Sigortalılık Sürelerinin Değerlendirilmesi

18 Yaş Altı Sigortalılık Sürelerinin Değerlendirilmesi

Mevzuattaki durum

Tarih :
18 Yaş Altı Sigortalılık Sürelerinin Değerlendirilmesi
SSK lılar için 18 yaşın altında geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesi

Bu yazımızda 18 yaşın doldurulmasından önce sigortalı olarak geçirilen sürelerin hangi hallerde sayılacağı, hangi hallerde sayılmayacağı ve istisnalarından bahsedilecektir. Bu konu bir çok okuyucumuz tarafından sıklıkla sorulduğu için önemli olduğunu düşünüyoruz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilmektedir. 18 yaşından önceki sigortalılık süreleri için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilmektedir.

5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, 5510 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmayacaktır. Yani, 4(a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;

- 1/4/1981 tarihinden önce ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihi,

- 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih,

sayılacaktır.

Ancak, 18 yaşın öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilmektedir. Bu durum, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 4(a) sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malüllük ve ölüm aylıklarında uygulanmamaktadır.

Örnek : 12/9/1971 doğumlu kadın sigortalı ilk defa 18 yaşını doldurmadan 25/3/1989 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlamıştır. Sigortalının 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarına bakıldığında, 20 yıl, 45 yaş ve 5300 prim gün sayısı koşullarının arandığı anlaşılmıştır. Sigortalı 18 yaşını doldurmadan sigortalı olarak çalışmaya başladığından, 20 yıllık sigortalılık süresinin tespitinde 18 yaşını doldurduğu 12/9/1989 tarihi sigortalılık süresi başlangıcı alınarak 20 yıllık sigortalılık süresini 12/9/2009 tarihinde dolduracaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler