Anasayfa » Esnaflar (4b) » Bağ-Kurluların en az ve en fazla ödeyecekleri prim tutarları

Bağ-Kurluların en az ve en fazla ödeyecekleri prim tutarları

Bağ-Kurluların en az ve en fazla ödeyecekleri prim tutarları

Tarih :
Bağ-Kurluların en az ve en fazla ödeyecekleri prim tutarları

Bağ-Kurluların en az ve en fazla ödeyecekleri prim tutarları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar Hakkındaki 2012 - 3 nolu Genelgede 2012 yılı için Bağ-Kur sigortalılarının prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarına yer verilmiştir.
Buna göre;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde ödeyecekleri en az ve en fazla prim tutarları:

Aylık kazanç alt sınırına göre : 29,55 TL x 30 x % 33,5 = 296,98 TL
Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 30 x % 33,5 = 1.930,40 TL

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde ödeyecekleri en az ve en fazla prim tutarları:

Aylık kazanç alt sınırına göre : 29,55 TL x 30 x % 39 = 345,74 TL
Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 30 x % 39 = 2.247,34 TL

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde ödeyecekleri en az ve en fazla prim tutarları:

Aylık kazanç alt sınırına göre : 31,35 TL x 30 x %33,5 = 315,07 TL
Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 30 x %33,5 = 2.047,99 TL

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde ödeyecekleri en az ve en fazla prim tutarları:

Aylık kazanç alt sınırına göre : 31,35 TL x 30 x % 39 = 366,80 TL
Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 30 x % 39 = 2.384,23 TL

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde ödeyecekleri en az ve en fazla prim tutarları:

Aylık kazanç alt sınırına göre : 29,55 TL x 19 x % 33,5 = 188,09 TL
Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 19 x % 33,5 = 1.222,59 TL

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödeyecekleri en az ve en fazla prim tutarları:
Aylık kazanç alt sınırına göre : 31,35 TL x 19 x % 33,5 = 199,54 TL
Aylık kazanç üst sınırına göre: 203,78 TL x 19 x % 33,5 = 1.297,06 TL

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler