Anasayfa » İşveren » SGK Yapılandırma Ödemeleriyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

SGK Yapılandırma Ödemeleriyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

SGK Yapılandırma Ödemeleriyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Bunu yapanın borç yapılandırması bozulacak

Tarih :
SGK Yapılandırma Ödemeleriyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Geldik bir yapılandırmanın daha sonuna.Bilindiği gibi 6552 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına da yapılandırma imkanı getirilmiş ve peşin ya da taksitle ödeme imkanı sağlanmıştır Yapılandırma son başvuru süresi 31.12.2014 tarihi iken son başvuru tarihi GSS borçları hariç 02.02.2015 tarihine uzatılmıştır.

Genel Sağlık Sigortası borçları için son başvuru tarihinin 30.04.2015 tarihi olduğunu belirtmek isteriz.

Yapılandırma başvurularını yaparak tamamlayan okuyucularımızın yapılandırılan borçların ödeme işlemleri ile ilgili en çok merak ettikleri ve sordukları konuları sizler için tek başlık halinde toparlamaya çalışacağız.

1-6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılabilen Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları Hangileri?

-5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında(SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin 2014/04 dönemi ve öncesi sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi borçları, idari para cezası borçları, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

-Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

-İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

-Genel Sağlık Sigortası borçları,

-Sosyal Güvenlik Destekleme Primi borçları,

-5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

1-Yapılandırılan SGK Borçları İçin İlk Taksit Son Ödeme Süreleri Ne Zaman?

Genel Sağlık Sigortası Prim borçları hariç diğer tüm borçlar için ilk taksit son ödeme tarihi 02.03.2015 tarihine uzatılmıştır.Peşin ödemelerde de son ödeme tarihi 02.03.2015 tarihidir.Sadece ilk taksit son ödeme tarihinin uzatıldığını diğer taksitlerinde son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını özellikle belirtmek isteriz.

Genel Sağlık Sigortası borçları için ise ilk taksit son ödeme tarihi 01.06.2015 tarihidir.

2-Ödeme Planımda İlk Taksit Son Ödeme Tarihi 31.01.2015 Görünüyor, Benim de ilk Taksit Son Ödeme Tarihim Uzadı mı?

31.12.2014 tarihinden önce yapılandırma başvurunda bulunarak ödeme planı alan sigortalıların ödeme planında ilk taksit son ödeme tarihi 31.01.2015 tarihi olarak görünmektedir.Fakat ilk taksit son ödeme tarihi uzatıldığından, daha önce ödeme planı alan sigortalıların da ilk taksit son ödeme süresi 02.03.2015 tarihine uzatılmıştır.

Bu durumdakiler bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine giderek yeni ödeme planı temin edebilirler.

3-Bağ-Kur’da İhya İle Satın Almış Olduğum Dönemlere Ait Borçları Ne Zamana Kadar Ödemem Gerekir?

Bağ-Kur da durdurulan dönemleri ihya ile (Ek-19) ile yeniden canlandırma talebinde bulunan sigortalıların bu dönemlere ait borçlarını peşin olarak en son 02.03.2015 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.İhya ile alınan dönemlere ait borçlara taksit imkanı bulunmamakta ve  02.03.2015 tarihine kadar peşin ödenmesi gerekmektedir.Ödenmediği takdirde yapılandırmadan faydalanılamamaktadır.

4-Peşin Ödeme Seçeneğini Seçen Sigortalılar Son Ödeme Tarihine Kadar Ödeme Yapmazsa ne olur?

Genel Sağlık Sigortası borçları hariç diğer borçlarını yapılandırarak peşin ödeme seçeneğini seçen sigortalıların peşin tutarı 02.03.2015 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.Bu tarihe kadar ödeme yapılmadığı takdirde yapılandırmadan faydalanma hakkını kaybetmekte ve yapılandırması bozulmaktadır.

Aynı şekilde Genel Sağlık Sigortası Borçları için peşin ödeme seçeneğini seçen sigortalılar 01.06.2015 tarihinden önce(bu tarih de dahil) ödeme yapmazlarsa yapılandırmaları bozulacaktır.

5-Taksitle Ödeme Seçeneği Seçen SigortalılarınYapılandırması Hangi Hallerde Bozulur?

Yapılandırma kapsamında taksitle ödeme seçeneği seçen sigortalıların aşağıdaki durumlarda yapılandırmaları bozulmaktadır;

-Bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması,

-Bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi,

-İlk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi..

6-Taksitleri Hangi Tutara Kadar Eksik Yatırırsam Yapılandırmayı İhlal Etmiş Olmam?

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

7-Yapılandırmam Bozulursa Yapılandırmaya Ödemiş Olduğum Tutarlar Ne Olur?

Kapsama giren borçları yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler