Anasayfa » Medya Haberleri » SGK Bilişim Uzmanı alım ilanı

SGK Bilişim Uzmanı alım ilanı

SGK Bilişim Uzmanı alım ilanı

Tarih :
SGK Bilişim Uzmanı alım ilanı
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDANSÖZLESMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 9 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Bilişim Uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik,
Fizik bölümlerinden mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizceden en az (C) düzeyinde puan almış olmak. Ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı dışındaki İngilizce dil sınavlarında (TOEFL, IELTS gibi) en az KPDS (C) düzeyine eşdeğer Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

4. İngilizce dil düzeyi A, B, C düzeyinde olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise beş yıl süreyle geçerlidir.

5. Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüde ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde, bilişim personeli (Programcı, Çözümleyici, Yazılım Uzmanı, Sistem Uzmanı, Network Uzmanı vb..) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
6. Başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.
7. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İLE MESLEKİ NİTELİKLERİNE GÖRE ALINACAK BİLİŞİM UZMANI SAYISI

o Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
o (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerinde; aşağıda belirtilen iş tecrübesi süreleri ile eğitimde alınan dersler ve ilanın A-Başvuru Genel Şartlarının 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen nitelikler değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi)
(VT-A Grubu Ücret Cetveli)
1. Oracle veri tabanı yönetimi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.
2. En az 2000 kullanıcısı olan veri ambarı sisteminde en az 2 yıl çalışmış olmak.
3. Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
4. Büyük ölçekli ve en az 10.000 kullanıcısı olan bilgi işlem merkezinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
5. JAVA/C++ konusunda tecrübe sahibi olmak.
6. İyi derecede teknik İngilizce bilmek.
7. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
8. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi)
(VT-C Grubu Ücret Cetveli)
1. Oracle veri tabanı yönetimi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.
2. Bilgi işlem merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
3. Veri ambarları ve Oracle Business Intelligence tecrübesi tercih sebebi olacaktır.
4. İyi derecede teknik İngilizce bilmek.
5. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
6. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (4 kişi)
(YAZ-C Grubu Ücret Cetveli)
1. Çok iyi derecede Java bilgisi ve Kurumsal bir ortamda en az 3 yıllık Java'da iş tecrübesine sahip olmak.
2. Java ve J2EE programlama konularında tecrübeli, Eclipse tabanlı bir araç ile uygulama geliştirebilecek deneyime sahip olmak.
3. Tasarım örüntüleri (desing patterns) konusunda deneyimli olmak.
4. İyi derecede JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM, Spring web programlama araçlarında bilgi ve deneyimli olmak.
5. İyi derecede PC/SQL, Eclipse, TOAD, Jasper Report uygulamalarından en az birinde uygulama geliştirebilecek deneyime sahip olmak.
6. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak.
7. Versiyon kontrol sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
8. Test güdümlü programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında deneyim sahibi olmak.
9. İyi derecede teknik İngilizce bilmek.
10. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
11. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi)
(NW-C Grubu Ücret Cetveli)
1. Cisco tarafından onaylı CCNP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken
sınavları geçtiğini belgelemek yeterlidir.)
2. Kurumsal bir ortamda network yönetimi konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
3. LAN/WAN/WLAN/VPN/VoIP aktif cihaz kurulusu ve bakımı konusunda en az 5 yıl
tecrübesi olduğunu belgelemek.
4. Firewall, IPS, Secure Web Gateway gibi güvenlik cihazları ile Log yönetimi ve korelasyonu konularında en az 5 yıl bilgi sahibi olduğunu belgelemek ve yönetebiliyor olmak.
5. İyi derecede teknik İngilizce bilmek.
6. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
7. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (2 kişi)
(SİS- C Grubu Ücret Cetveli)
1. Kurumsal bir ortamda sistem konusunda en az 5 yıl tecrübesi olmak.
2. Visual Studio .Net ortamında C#, C++, Java, Delphi programlama dillerine hakim olmak.
3. Büyük sistemlerde (en az 25.000 kullanıcılı uygulamalar) IIS 6.0, IIS 7.0, WAS6.0, WAS 7.0 ortamları kurulumu ve yönetimine hakim olmak.
4. Microsoft Com+ yapısına, kurulum ve configurasyonuna hakim olmak.
5. 0tcam uygulama motitorleme yazılımı konusunda deneyimli olmak.
6. İş süreçleri izleme yazılımları konusunda deneyimli olmak.
7. Sistem donanımları ve yönetimi konusunda deneyimli, büyük ölçekteki sistem
kurulumlarında şartname yazma deneyimine sahip olmak.
8. Windows 2000, 2003, 2008 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda deneyimli olmak.
9. Büyük sistemlerde (en az 25.000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve MS SQL 2008 veritabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, Cluster mimarisi kurulumu ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında deneyimli olmak.
10. DB2 yönetimi konusunda hakim olmak.
11. ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi
konusunda deneyimli olmak.
12. İyi derecede teknik İngilizce bilmek.
13. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
14. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

C-PUANLAMA KRİTERLERİ VT-A, VT-C, YAZ, NW ve SİS NİTELİKLERİNE SAHİP BİLİŞİM UZMANLIĞI POZİSYONLARINA BASVURU YAPANLAR İÇİN

Aranan Koşul Kriter Puan
İş Tecrübesi
5 yıl ve üzeri
3-5 yıl arası
55
40
Yabancı Dil
A
B
C
10
6
4
Eğitimde Alınan Dersler
Yazılım dilleri
Veri tabanı
Sistem
7
5
3
Mezun Olunan Lisans
Programı
Bilgisayar, Elektrik ve
Elektronik ile Elektronik
Mühendislikleri
Diğer Mühendislikler
Diğer
20
10
5

D-ÜCRET KRİTERLER

Mesleki tecrübe yılı İngilizce dil
puanı grubu
Brüt Ücret
(TL)
A Grubu Ücret
Cetveline Tabi
Sözleşmeli Bilisim
Uzmanı (1 kişi)
5 yıl ve üzeri
mesleki tecrübeli
C Grubu Ücret
Cetveline Tabi
Sözleşmeli Bilişim
Uzmanı (8 kişi)
3-5 yıl arası mesleki
tecrübeli
5 yıl ve üzeri
mesleki tecrübeli
A
B
C
A
B
C
A
B
C
11.041,38
10.820,55
10.599,72
5.079,03
4.968,62
4.858,21
5.520,69
5.410,28
5.299,86
     

 

 


E- KABUL İŞLEMLERİ:
1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara'da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.
2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla is tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
5. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma
müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün
içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme
imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
6. Sınav sonucu alınacak Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
8. İsteklilerin; en geç 27/02/2012 tarihi mesai sonuna kadar müracaat ettikleri niteliği belirten bir dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (irtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir.
(Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA
(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)
Kurumunuzda, Sözleşmeli Bilişim Uzmanı olarak çalışmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …./…./2012
İMZA
Adı Soyadı : ……………………………..
Dogum Yeri ve Yılı : ……………………………..
T.C.Kimlik No : ……………………………..
Tel : 0 (……..) ……….…………
GSM : 0 (……..) ………….………
e-posta : ……………………………..
Başvurduğu nitelik grubu : (VT-A) (VT-C) (YAZ) (NW) (S0S)
Bildiği programlama dilleri : ……………………………...
İngilizce (dil) düzeyi : ……………………………...
TEBLİGATA ESAS
YAZIŞMA ADRESİ : ………………………………
: ……………………………....
: ……………………………....
EKLER:

1. Diploma aslı veya noter, okul yada Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan yada Kurum tarafından onaylı örneği)
2. KPDS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı (yada eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği yada Kurumumuzca tasdikli örneği).
3. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.
4. Yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde öğrenilen programlama dillerine ilişkin belgenin aslı (transkript ve ders açılım belgesi) veya noter yada okul tarafından onaylı örneği veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifikanın aslı yada noter tarafından onaylı örneği.
5. Daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında prim ödemek suretiyle çalıştığı süreleri gösterir belgenin aslı.
6. Başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun niteliklerine sahip olduğunu gösterir başvuru özel şartlarında belirtilen mesleki tecrübe sürelerini gösterir belgelerin aslı ile istenilen sertifikaların aslı veya noter onaylı örneği.
7. Erkekler için; muvazzaf askerlik hizmetinin yapıldığı yahut ertelendiği veya yedek sınıfa geçirildiğine dair yazılı beyan.
8. İş talep (tanıtma) formu (fotoğraflı)
9. Özgeçmiş.


Kaynak : SGK Rehberi
AK Parti MKYK toplandı: 2023 hazırlıkları ele alınacak
Haftalık vaka sayıları açıklandı: 406 bin vaka, 337 vefat
Tahıl getirecek Türk sahipli gemi Ukrayna karasularında
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü
Meteoroloji 11 il için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı
TL ve ruble ile kazan kazan: Putin’le ruble üzerinde anlaştık
Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak
Ücretli poşet uygulamasının tasarruf bedeli açıklandı
Yozgat'ta Ulusal Dağ Bisiklet Yarışı düzenlendi
İkinci el otoda 'bekle-gör' moduna geçildi
10 yıl önce toprağa gömülü bulunan 3 cesetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı
Eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir polis başından yaralandı
TFF yeni statüyü açıkladı: Yabancı sayısı 14'ten 21'e yükseldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Şirketin gizli belgelerinin fotokopisini çekti, işinden oldu!
Elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isteyen çocuk canından oluyordu
Muğla'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Amerikalı hemşireye Van'da estetik operasyon yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
MEB'den 65 okula 'kayıt parası' incelemesi
10 ay sonra ilk kez KİT'lere döviz satışı yapılmadı
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
İki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti
O bakanlık 1017 İşçi Alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu personel sorunlarında önemli açılım sağlıyor
Semih Durmuş: Şiddet Yapanın Yanına Kar Kalmamalı
Kurtulmuş: Provokatif saldırılar hiçbir şekilde amacına ulaşmayacak
Gaziantep'te şüpheli ölüm! Avukatın cesedi trafoda bulundu
Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı
İyi Partili Çıray, 'Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim' mesajını sildi
Kirada uzlaşmak mecburi: Anlaşmazlığı arabulucu çözecek
Derya Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Benzin ve motorin fiyatları rekor kırarken onlar da rekor kırdı!
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
İçişleri Bakanı Soylu 71. Esentepe Yağlı Güreşlerini izledi
Türk firma üretti, dünyada tek! Elon Musk'ın sisteminde kullanılacak
Ordu Milletvekili Enginyurt'un koruması tutuklandı
Cari işlemlerin Haziran'da 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesini bekliyor
25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Haziranda 1335 yatırım teşvik belgesi verildi
Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Benzer Haberler