Anasayfa » İşveren » Borç Yapılandırması Yapan İşverenin Bilmesi Gerekenler

Borç Yapılandırması Yapan İşverenin Bilmesi Gerekenler

Borç Yapılandırması Yapan İşverenin Bilmesi Gerekenler

Ödemelerin nasıl yapılacağının tüm detayları

Tarih :
Borç Yapılandırması Yapan İşverenin Bilmesi Gerekenler

11.09.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba yasa 5510 Sayılı Kanunun 4/a(SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin prim borçlarına da yapılandırma imkanı getirmiş ve işverenlere borçlarını yapılandırarak peşin ya da 6,9,12 ve 18 taksit seçenekleriyle ödenme imkanı sağlanmıştır.

Bilindiği gibi yapılandırma başvuru tarihi 02.02.2015 tarihinde sona ermişti. Şimdi sıra geldi yapılandırma ödeme işlemlerine.

İşte işveren yapılandırma ödemeleri ile ilgili soru ve cevaplarla bilinmesi gereken her şey:

Yapılandırılan İşveren Borçları İçin Peşin Ödeme Seçeneği Seçildiyse Son Ödeme Tarihi Ne Zaman?

Yapılandırma kapsamındaki borçlar için peşin ödemenin seçilmesi halinde ödemenin 28.02.2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/03/2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yapılandırılan İşveren Borçları İçin Taksitle Ödeme Seçeneği Seçidiyse İlk Taksitin Son Ödeme Tarihi Ne Zaman Sona Eriyor?

Yapılandırma kapsamındaki borçlar için taksitle ödemenin seçilmesi halinde ilk taksit ödemesinin 28/02/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/03/2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir

Yapılandırılan İşveren Prim Borçları İçin İlk Taksit Gibi İkinci Taksitler İçin De Ödeme Süresi Uzatıldı mı?

Bilindiği 6552 Sayılı Kanun kapsamında işveren prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi 31.12.2014 tarihi iken bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile bir ay daha uzatılmış ve 31.01.2015 tarihine ertelenmişti. Aynı şekilde yapılandırma kapsamındaki borçların ilk taksit son ödeme tarihi 31.01.2015 tarihi iken bu tarih de bir ay uzatılarak 28.02.2015 tarihine ertelenmişti.

Dolayısıyla sadece ilk taksidin son ödeme tarihi uzatılmış olup diğer taksitlerin son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yapılandırma Kapsamında Peşin Ödeme Seçeneği Seçen İşverenler 02.03.2015 Tarihine Kadar Ödeme Yapmazsa Ne olur?

Yeniden yapılandırılmış borçların tamamının en geç 02/03/2015 tarihine kadar ödenmemesi ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerinin taksitle ödeme talebine de dönüştürülmemesi halinde borçların yapılandırma kapsamında ödenme hakkı kaybedilecektir.

Yapılandırma Kapsamında Taksitle Ödeme Seçeneği Seçen İşverenlerin Hangi Hallerde Yapılandırma Hakkı Bozulur?

-Bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması,

-Bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi veya,

 - İlk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

İşverenlerin Taksit Tutarını Eksik Yatırma Gibi Bir Hakkı Var mıdır?Hangi Tutara Kadar Eksik Yatırılan Paralar İhlal Olarak Değerlendirilmez?

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

Yapılandırmayı Düzenli  Ödemediğinden Yapılandırması Bozulan İşverenlerin Yatırdıkları Tutarlar Kadar Yapılandırmadan Faydalanmaları Mümkün müdür?

Kapsama giren borçları yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Borcunu Yapılandıran İşveren Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanabilir mi?

Yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması(2014/4 Sonrası yapılandırma kapsamına girmeyen toplam borcun ödenmesi) ve ilgili teşvik kanunlarında öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla sigorta prim teşviklerinden yararlanılması mümkündür.

Borcunu Yapılandıran İşverenlerin İcra Takip ve Haciz İşlemleri Kaldırılır mı?

İşverenlerin yapılandırması yapılmış olan borçlar yönünden icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Borcunu Yapılandıran İşverenler İhalelere Katılabilmek İçin Borcu Yoktur Yazısı Alabilir mi?

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında;

· Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise ihale tarihi 01/10/2014 ila 02/03/2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla, yapılandırma kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

· Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihale tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam ediyor olması kaydıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

Borcunu Yapılandıran İşveren Hakediş Ödemesi İçin Borcu Yoktur Yazısı Alabilir mi?

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/03/2015 tarihleri arasında  yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla, hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

Yapılandırılan İşveren Prim Borçları Kredi Kartı İle Ödenebilir mi?

Yapılandırılan işveren prim boçlarının www.sgk.gov tr adresinden, “E-SGK” “Kart ile ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla ödeme yapılabilecektir.

Bu ekranda sırasıyla;

1-4-A işveren ödemeleri,

2-İşveren 6552 Yapılandırma Tahsilatı menüsünden 26 haneli işyeri sicil numarası girilerek yapılacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler