Anasayfa » Medya Haberleri » Maliye De "Eşit İşe Eşit Ücret" Uygulamasından Rahatsız

Maliye De "Eşit İşe Eşit Ücret" Uygulamasından Rahatsız

Maliye De "Eşit İşe Eşit Ücret" Uygulamasından Rahatsız

Tarih :
Maliye De

Maliye Bakanlığı emrinde Gelir Uzmanı, Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan personel, “eşit işe eşit ücret” düzenlemesinin,   sorumlulukları daha az olan bazı unvanlarla aynı ya da daha düşük ücret almaları sonucunu doğurduğunu ve bunun haksızlık olduğunu düşünüyor.

Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla 2012 yılı başında uygulamaya konulan 666 saydı KHK ile kamuda çalışan uzmanlarla ilgili yapılan düzenlemenin, devlete gelir sağlama görevinde olan vergi dairesi müdürü ve müdür yardımcıları ile gelir uzmanlarının ücretlerinin, aynı risk ve sorumluluğu bulunmayan bazı unvanlarla denk hale getirildiği ya da onlardan daha düşük ücret almaları sonucunun doğurduğu ileri sürülüyor.

Ortaya çıkan haksız durumun giderilmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda etkinliğin artırılması, kısır çekişmelerin ortadan kaldırılması, etkin ve kayıt dışıyla mücadele noktasında daha iyi sonuçlar elde edilmesi için; grup müdürü, vergi dairesi müdürü, gelir uzmanı ve vergi dairesi müdür yardımcısı unvanlarının "vergi uzmanı" adı altında birleştirilmesi ve yönetici konumundaki Gelir İdaresi Grup Müdürleri ile Vergi Dairesi Müdürlerinin vergi müfettişlerinde olduğu gibi “baş vergi uzmanı” olarak yetkilendirilmesi suretiyle yetkinliklerinin artırılması ve mali haklarının iyileştirilmesini isteyen söz konusu personel, TBMM gündeminde olan torba yasalardan birinde konuya ilişkin düzenleme yapılmasını bekliyorlar

İlgilinizi Çekebilir