Anasayfa » Borçlanma » Borçlanma Yaparsam sigorta başlangıcım geri çekilir mi?

Borçlanma Yaparsam sigorta başlangıcım geri çekilir mi?

Borçlanma Yaparsam sigorta başlangıcım geri çekilir mi?

Askerlik-Yurtdışı ve Diğer Borçlanmalarda Sigortalılığın Başlangıcı

Tarih :
Borçlanma Yaparsam sigorta başlangıcım geri çekilir mi?

Sigortalılık süresinin başlangıcının tespitinde askerlik borçlanması, yurtdışı hizmet borçlanması, diğer borçlanmalar (doktora, avukatlık stajı gibi) ile itibarı hizmet süreleri de önemli rol oynamaktadır. Askerlik borçlanması, yurtdışında geçen sürelerin borçlanılması, doktora yapanların borçlanması, avukatlık staj sürelerinin borçlanması gibi 5510 sayılı Kanu­nun 41. maddesi ile 3201 sayılı Kanun kapsamında yapılan borçlanmalarda sigortalılığın başlangıç tarihi geriye gitmektedir.

SGKREHBERİ - ÖZEL HABER

Örneğin; 02.01.1960 doğumlu olan ve ilk defa SSK'ya tabi bir işte 1 Ekim 1984 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı 1981-1983 yılları arasında toplam 20 ay askerlik yapmıştır. Bu sigortalı askerlik borçlanması yaptığı takdirde sigortalılık başlangıcı 1 Şubat 1983 tarihine inecektir.

Dikkat edilmesi gereken konu askerlik yaptıktan sonra ilk defa sigortalı olanların askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcının geriye gittiğidir. Aksi halde sigortalılık başlangıcının değişmesi söz konusu olmaz.

Örneğimizdeki sigortalının ilk defa 01.12.1979 tarihinde sigorta tescilinin yapıldı­ğını kabul edersek, bu sigortalının askerlik borçlanması yapması halinde sigortalılık başlangıcı değişmeyecektir. Sadece askerlik süresi kadar prim gün sayısı kazanacaktır.

Yargıtay bir kararında "Sigortalılık süresi normalde 506 sayılı yasaya tabi ça­lışmanın başladığı tarihten hesaplanır. Ancak askerlik borçlanması ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanılmasından oluşan sigortalılıklarda, sigortalılığın başlangıç tarihi borcun tamamının ödendiği tarihten geriye gidilerek bulunan tarihtir. Borçlanı­lan askerlik tarihinin bu tarihten daha geride bir tarih olması durumunda, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelere ilişkin borçlanmalarda uygulanan başlangıç tarihini kaydırma kuralı uygulanır. Bu kaydırma sonucu bulunan son tarih 25 yıllık süreyi doldurmadığı sürece, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıya aylık bağlayamaz" sonucuna varmıştır.

İlk defa sigortalı olunan tarih Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi ya­pılan ülkedeki çalışma nedeniyle başlamış ise SGK, sözleşme aylığı bağ­lanmasında yani kısmi aylık bağlama durumunda bu ülkede ilk defa sigortalı olunan tarihi dikkate almakta ancak borçlanma yoluyla tam aylık talebinde bulunanlarda ise bu ülkede ilk defa sigortalı olunan tarihi dikkate almakta­dır. Oysa bu uygulama yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine aykırıdır. Bu nedenle bu durumdaki sigortalılar sözleşme aylığı yerine tam aylık bağlanması için veya aylık bağlanmamış ise aylık bağlanması için Yüksek Mahkemeye başvurmaktadır.

Son yıllarda SGK'ya en çok açılan davaların başında yurt dışı başlana­nın tam aylıkta başlangıç sayılması gelmektedir. Bu davalar sigortalıların lehine sonuçlanmakta Yüksek Mahkeme Türkiye ile sosyal güvenlik sözleş­mesi yapılan ülkedeki sigortalılık başlangıcını dikkate alarak 506 sayılı Kanunun Geçici 81. maddesi hükmü gereği sigortalılara aylık bağlanması ge­rektiğine hükmetmektedir.

Hazırlayan: Hakan BİLGE

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler