Anasayfa » Borçlanma » Borçlanmalar İçin Yatırılan Paralar SGK’dan İade Alınabilir Mi?

Borçlanmalar İçin Yatırılan Paralar SGK’dan İade Alınabilir Mi?

Borçlanmalar İçin Yatırılan Paralar SGK’dan İade Alınabilir Mi?

Tarih :
Borçlanmalar İçin Yatırılan Paralar SGK’dan İade Alınabilir Mi?

Kanun sigortalılara belli dönemleri borçlanma hakkı vermekte ve bu sayede daha erken emekli olmalarını sağlamaktadır.5510 Sayılı Kanuna sigortalıların borçlanabileceği süreler:

-Doğum Borçlanması (Bilindiği gibi 6552 sayılı Kanun ile sigortalı çalışan kadınlara sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğurdukları 3 çocuk için borçlanma hakkı verilmiş ve daha önce sadece SSK’lı çalışanlar borçlanabiliyorken yeni yasa ile bu Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanlarına da verilmiştir.

-Askerlik ve Yedek Subay Hazırlık Süreleri,

-Memurların aylıksız izin süreleri,

-Doktora Süreleri,

-Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

-Grev Süreleri,

-Hekimlerde Fahri Asistanlık Süreleri,

-Seçimler için istifa edenler,

-Kısmi çalışan sigortalıların ay içinde eksik kalan süreleri,

-1416 sayılı Kanuna Göre Yurt Dışında Okuyan Öğrencilerin Yurt Dışı Öğrenim Süreleri.

SGK’dan Borçlanma İçin Yatırılan Paraların İadesi Alınabilir mi?

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla bir defaya mahsus borçlanma tutarının tamamı iade edilmekte iken 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SSİY’nin 66 ncı maddesinin on birinci fıkrasında yapılan değişiklikle bir defaya mahsus iade kaldırılmış olup, aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde faiz uygulanmaksızın her zaman iade edilebilecek, ancak kısmi iade yapılmayacaktır.”

Sigortalı tarafından ödenmiş olan borçlanma tutarının vefatından sonra hak sahiplerince iadesinin talep edilmesi halinde borçlanma tutarının hak sahiplerine iadesi yapılmamamaktadır.

Yanlış Sigortalılık Statüsünde Yapılan Borçlanmalar İçin Düzeltme Yapılabilir mi?

1/10/2008 tarihinden sonra 5510 Sayılkı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağkur) bendine tabi sigortalı sayılanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa (c) bendine (Emekli Sandığı) tabi sigortalı olanlar ve hak sahiplerinin borçlandırılması gereken sigortalılık statüsü dışında diğer statülerden birisine göre borçlandırılması halinde mevzuat farklılığının bulunmaması nedeniyle borçlanma tutarı, borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurum kayıtlarına intikal tarihi ve borcun ödendiği tarihler dikkate alınarak hizmetler sigortalının ait olduğu statüye aktarılabilmektedir.

Hazırlyan: Mehmet ERBEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler