Anasayfa » Borçlanma » 10 Soruda Sgk Borçlanma İşlemleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

10 Soruda Sgk Borçlanma İşlemleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

10 Soruda Sgk Borçlanma İşlemleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Tarih :
10 Soruda Sgk Borçlanma İşlemleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

5510 Sayılı Kanun sigortalılara belli süreleri borçlanma hakkı veriyor. Bu süreleri borçlanan sigortalılar daha erken emekli olma hakkına sahip oluyor .SGK borçlanma işlemleri ile ilgili tüm sorulara bu yazımızda cevap bulabileceksiniz.

1-Hangi Süreler Borçlanılabilir?

-Doğum Borçlanması

-Askerlik ve Yedek Subay Hazırlık Süreleri,

-Memurların aylıksız izin süreleri,

-Doktora Süreleri,

-Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

-Grev Süreleri,

-Hekimlerde Fahri Asistanlık Süreleri,

-Seçimler için istifa edenler,

-Kısmi çalışan sigortalıların ay içinde eksik kalan süreleri,

-1416 sayılı Kanuna Göre Yurt Dışında Okuyan Öğrencilerin Yurt Dışı Öğrenim Süreleri.

2-Günlük Borçlanma Tutarı Nasıl Hesaplanır?

5510 Sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre sigortalıların borçlanacakları sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır. Borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanır.

Günlük asgari borçlanma tutarı brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si olarak hesaplanır.

3-Borçlanma Sürelerinin Hesabında Ay ve Yıl Kaç Gün Olarak Esas Alınır?

Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 ve 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın ay 30, yıl 360 gün olarak alınır. Borçlanacağı sürenin başlangıcı ve bitişi ay içinde herhangi bir tarih ise o aylara ait gün sayısı parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

4-Borçlanma Taleplerinde Hangi Tarih Esas Alınır?

Sigortalının borçlanmaya esas günlük kazancının tespitinde, adi posta veya kargo ile gönderilen veya Sosyal güvenlik Kurumuna doğrudan verilen borçlanma dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih esas alınır.

5-Borçlanma Tebliği Alan Sigortalı ya da Hak Sahipleri Borçlanma Tutarını Kaç Gün İçinde Yatırmalıdır?

Borçlanma için Hesaplanan tutarın, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Sosyal güvenlik Kurumunun anlaşmalı olduğu bankalara ödenmesi gerekmektedir. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ise geçerli sayılmamaktadır.

6-Borçlanma İçin Kısmi Ödeme Yapılırsa Ne Olur?

Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

7-Borçlanma İçin Kısmi Ödeme Yapanlar Kalan Sürelerini Daha Sonra Borçlanabilir mi?

Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile bir kısmını ödeyenlerin kalan süreleri için yeniden SGK’ya başvurmaları gerekmektedir.

8-Borçlanma İşlemi İçin Sigortalılar ya da Hak Sahipleri Nereye Başvuru Yapacak?

Borçlanma işlemleri:

- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında (Emekli Sandığı) sigortalı olanların borçlanma işlemi Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca,

-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK) sigortalı olanların borçlanma işlemi en son çalışmanın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezince,

-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların borçlanma işlemi Bağ-Kur dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezince,

Yapılmaktadır.

9-Borçlanma tutarını bir ay içinde ödemeyenin bir daha borçlanma hakkı var mı?

Borçlanma tutarını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeyen sigortalı ya da hak sahipleri halinde borçlanma işlemi iptal edilmekte daha sonra ödemek isteyenler için yeniden talep şartı aranmaktadır.

10-2015 yılı SGK asgari günlük borçlanma tutarı ne kadar?

01.01.2015-30.06.2015 arası SGK asgari günlük borçlanma tutarı:12,83 T.L.

01.07.2015-31.12.2015 arası SGK asgari günlük borçlanma tutarı:13,58 T.L.

Hazırlayan: Mehmet ERBEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler