Anasayfa » İlan » T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI Sekreter Alım İlanı

T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI Sekreter Alım İlanı

T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI Sekreter Alım İlanı

Tarih :
T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI Sekreter Alım İlanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara ve İstanbul birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Sekreter alınacaktır. 1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR - En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının İletişim Fakültelerine dahil programlar ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak, - 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 60 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak, - İyi derecede İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (eYDS) en az 80 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFLIBT)’den en az 96 puan almış olmak], - Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak (25.05.1985 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz), - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak. 2- SINAVLAR Koşulları taşıyan adaylar KPSSP1 puanlarına göre sıralanacak, puanı en yüksek olan 20 aday (20’nci adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Adaylar mülakat öncesi kelime işlem (ör: Microsoft Word), tablolama (ör: Microsoft Excel) ve sunum (ör: Microsoft PowerPoint) programlarına ilişkin temel bilgilerinin ölçülmesi amacıyla uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Mülakata giren adaylar, - Bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği, - Analitik düşünme ve muhakeme gücü, - Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, - Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık, - Güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi, - Mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönlerinden komisyon üyeleri tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecek olup, bu sınavda değerlendirme kriterlerinin mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet dışındakilerin ağırlığı %10’ar, mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet kriterinin ağırlığı ise %50 olacaktır. Uygulamalı sınav puanı, mülakat değerlendirmesi içindeki mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet kriterine ilişkin değerlendirmenin %30’unu oluşturacaktır. Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 (yetmiş)’in altındaki adaylar başarısız sayılırlar. Adayların KPSS puanı ile mülakat puanlarının ortalaması alınmak suretiyle başarı sıraları belirlenecektir. Sınavlara İlişkin Duyurular Mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçları Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasında ilan edilecektir.
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler