Anasayfa » İşveren » Hatalı İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Düzeltilir?

Hatalı İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Düzeltilir?

Hatalı İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Düzeltilir?

Tarih :
Hatalı İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Düzeltilir?

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Kanuna göre çalışırken kendi isteğiyle işten ayrılan ya da işveren tarafından işten ayrılışı verilen sigortalılara ait işten ayrılış bildirgesinin işten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir. İşten ayrılış sebebi sigortalılar açışından büyük önem arz etmektedir. Kıdem tazminatı ya da işsizlik maaşı alınabilmesi işten ayrılış sebebine bağlıdır. Dolayısıyla hatalı verilecek işten ayrılış bildirgelerinin düzeltilmesi ya da nasıl düzeltilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.

İşten ayrılış bildirgesi verildikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden kaç gün içerisinde düzeltilebilir?

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin meslek adı ve kodu, sigortalının işten ayrılış tarihi ve nedeni ile sigortalının işten ayrıldığı aydaki ve bir önceki aydaki kazancı işten ayrılış tarihi esas alınarak işverenler tarafından on günlük süre içerisinde düzeltilebilmekte ayrıca bu sürede bildirge iptali de yapılabilmektedir.

ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresinin değiştirilebilmesi için zaman sınırı var mı?

ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresi her zaman e-sigorta yoluyla işverenler tarafından değiştirilebilir.

İşten ayrılış bildirgesi 10 günlük süre geçtikten sonra silinebilir ya da düzeltilebilir mi?

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin işverence sehven verilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenen raporlarla silinmesinin istenmesi ya da mahkeme kararı ile silinmesi gereken durumlarda yersiz alınan bildirge ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından silinebilmektedir.

İşten ayrılış nedeni düzeltilerek işsizlik maaşı alınabilir mi?

İşten ayrılış nedeni ve işten ayrılış tarihinin on günlük süreden sonra düzeltilmesi işlemleri İŞKUR tarafından kabul edilmemekte olup, işten ayrılış bildirgesindeki hatalı işten ayrılış nedeninin sigortalı tarafından 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında somut belge ile (ihbar veya kıdem tazminatının ödendiğini gösterir bordro veya banka dekontu vs.) kanıtlanması halinde gerekli düzeltme İŞKUR tarafından yapılarak işsizlik ödeneği ödenebilmektedir.

Hazırlayan: Mehmet ERBEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler