Anasayfa » İşveren » Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına ilişkin sık sorulan sorular

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına ilişkin sık sorulan sorular

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına ilişkin sık sorulan sorular

Tarih :
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına ilişkin sık sorulan sorular

Hangi işler ev hizmeti sayılır ?

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.

Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.

Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırma ile getirilen yeni uygulamadan hangi işverenler yararlanabilecektir ?

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmayı düzenleyen yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecektir.

1/4/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

1 Nisandan itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacaktır.

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir.


Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.
İş kazası ve meslek hastalığında 1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 0,80 kuruştur.
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında ödenecek tutar 0,85 kuruş olacaktır.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar Kuruma nasıl başvuracak?

1/4/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” ile Kuruma müracaat edecektir.
Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar başka hangi şekillerde Kuruma müracaat edecek?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir.
Bu şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır.
“www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
“www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığı ile müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar her defa müracaat edecek mi ?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM”un “Çalışma devamlı mı ?” kısmının işaretlenmesi yeterlidir.

“www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin her bir çalışma için müracaat edilir.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar başka şekilde müracaat edebilecekler mi ?

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranların müracaatında daha pratik yöntemler üzerinde çalışma yapılmakta olup çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

Kimler ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışabilir ?

Herhangi bir çalışması olmayanlar
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar
İsteğe bağlı sigortalılar
2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar
Kurumdan aylık ve gelir alanlar
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler.
Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalılar emeklilik sigortası primi ödeyebilecek mi ?

Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkan sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.
Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkanı kalmayacaktır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışanların ödeyeceği emeklilik ve sağlık sigortası primi ne kadar ?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar
1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında 30 gün için 40,05 x 30 x % 32,5 olmak üzere 390,49 TL
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 30 gün için 42,45 x 30 x % 32,5 olmak üzere 413,89 TL

Ödeyeceklerdir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar genel sağlık sigortası yardımlarından nasıl yararlanacaklar ?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam edecektir.
Örneğin eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden dolayı sağlık yardımı almaya devam edecektir.
Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın ev hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sağlık yardımlarını almaya devam edecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların başka yükümlülükleri var mı ?

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.

Ayrıca;
İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi,
Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi,
Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi,
Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi,

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır.

Ev hizmetinde ayda 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

Evinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar kolay işverenlik uygulamasından yararlanacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlardan da 10 günden az sigortalı çalıştıranlarda olduğu gibi işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi, sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi, prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi alınmayacaktır.
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar “EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE” ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edeceklerdir.
Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi de birleştirilmiştir.

Bildirgede;
Sigortalının işe giriş tarihi,
Sigortalıya ödenecek ücrete göre belirlenecek günlük kazanç,
Sigortalının ayda kaç gün çalışacağı,
Ev hizmetinde çalışma nedeni

Bilgileri bulunmakta olup sigortalı ve işveren tarafından imzalanıp çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi verilecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılar için hangi prim ödenecek ?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler % 34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesine göre % 3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam % 37,5 prim ödeyeceklerdir.
İşverenler asgari ve azami kazanç üzerinden EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE beyan ettikleri tutar üzerinden prim ödeyeceklerdir.
Yaşlılık ve emeklilik aylığı alanlar hakkında işverenler tarafından % 32 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecektir.

Kimler ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilir ?

Herhangi bir çalışması olmayanlar
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanlar
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
Yabancı uyruklular
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla süre ile çalışabilirler
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalıların ev hizmetinde 10 günden fazla çalışması halinde (b) bendine tabi sigortalılığı durdurulacaktır.
5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi olanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışmaları halinde haklarında sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alanların aylığı kesilir mi ?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışmaları halinde yaşlılık aylığının kesilmesini istemiyor iseler “EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE”de sosyal güvenlik destek primini işaretleyeceklerdir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların durum değişiklikleri nasıl bildirilir?

İşverenler;

Sigortalının prime esas kazancının değişmesi,

Ay içinde çalışma gün sayısının değişmesi,

Sigortalının hastalığı nedeniyle istirahatli olması,

Halinde bu değişiklik çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar

Sigortalının işten ayrılması halinde,

10 iş günü içinde EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE’nin ilgili kısmını doldurularak ile Kuruma vereceklerdir.


EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE’den damga vergisi alınacak mı ?

EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE her bir sigortalı için bir defaya mahsus alınacak olup 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince 22,30 TL damga vergisi alınacaktır. Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıranlar teşvik uygulamalarından yararlanacaklar mı?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar işveren sayıldıklarından işverenlere sağlanan prim teşviklerinden de yararlanacaklardır. Bu teşvikler;

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi
4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi
Teşvikidir.


Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranların primleri nasıl hesaplanır?

İşverenlerin işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekleri prim tutarı asgari ücret üzerinden

1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında 30 gün için 40,05 x 30 x % 37,5 olmak üzere 450,56 TL

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 30 gün için 42,45 x 30 x % 37,5 olmak üzere 477,56 TL

Ödeyeceklerdir.

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler ne yapacaklar ?

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi teşvikinden yaralanmak için işverenin ev hizmeti işinden dolayı Kuruma borcu bulunmaması gerekmektedir.
4447 geçici 10 uncu madde teşvikinden yararlanmak için prim borcu olmaması ve diğer şartlar yanında sigortalının 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, kadın ise 18 yaşından büyük, erkek ise 18-29 yaş arasında olması, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile ek 9 uncu madde kapsamında sigortalılığının olmaması şartı aranmaktadır.

Bu şartları taşıyan işverenlerden Kurumca başka herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler ne kadar prim ödeyecekler ?

Ev hizmetlerinde
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi teşvikinden yararlananlar işsizlik sigortası hariç % 32,5 oranında prim ödeyecektir.

Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün süre ile çalışan sigortalı için Kuruma ödenecek prim tutarı 1201,50 x % 32,5 = 390,49 TL olacaktır. Bu teşvikten yararlananlar % 14,5 daha az prim ödeyecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşvikinden yararlananlar % 17 oranında prim ödeyecektir.

Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün süre ile ev temizliğinde çalışan sigortalı için Kuruma ödenecek prim tutarı işsizlik sigortası hariç 1201,50 x % 17 = 204,56 TL, olacaktır. Bu teşvikten yararlananlar % 60 daha az prim ödeyecektir

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşviki prim borcu olmayan işverenler için aynı anda uygulanabilecektir

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenlere idari para cezası uygulanacak mı ?

EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE’nin çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar verilmemesi halinde asgari ücret tutarında,
İşverenin bildirgeyi kendiliğinden vermesi halinde ayrıca her bir ay için asgari ücretin beşte biri tutarında,
EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE’nin işten ayrılışla ilgili kısmının iten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında

idari para cezası uygulanacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlerin ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı çalıştırması diğer işverenliğe göre avantajlı mıdır?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıranlar
Her ay aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemeyeceğinden damga vergisi alınmayacaktır yılda 268 TL az ödeme yapacaklardır.

Aylık prim ve hizmet belgesinin geç verilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

E-bildirge şifresi almayacaklardır.

İşyeri tescili TC kimlik numarası üzerinden yapılacağından işverenden bilgi ve belge istenmeyecektir.

1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler bu uygulamadan yararlanacak mı?

1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler işyeri dosyasını kapattıktan sonra EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE ile müracaat etmeleri halinde ek 9 uncu madde uygulamalarından yararlanabileceklerdir. Prim teşvikinden yararlanan işverenler teşviklerinin devam etmesi için önceki işyeri ve ek 9 kapsamındaki işle ilgili arada gün boşluğunun olmaması gerekmektedir. Müracaat etmeyen işverenler hakkında önceki uygulamaya göre devam edilecektir.

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu çalıştırılabilir mi ?

4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar.
Yabancıları çalıştıran gerçek kişi işverenler EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.
Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili başka ne şekilde bilgi alabilirim ?

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili evhizmetleri@sgk.gov.tr adresinde sorularınızı yazabileceğiniz gibi 458 7079 - 7709 – 7711 – 7717 – 7724 – 7726 – 7728 - 77 29 - 8047 – 8149 numaralarını arayıp bilgi alabilirsiniz.

Kaynak : SGK Rehberi
Yargıtay'dan taşeron kararı! Yüz binlerce çalışan için emsal olacak
Yaşlıya ayda 2132 TL! Temmuz'da yüzde artacak...
Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı?
70 yaşında okuma yazma öğrendi, hayatının kitabını yazıyor
16 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
İki bölgede çığ tehlikesi uyarısı
Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek
Eş zamanlı denetim: 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi
Ölüm Geliriyle ilgili soru ve cevaplar
Çizmeyi giyip hayvancılık, takım elbiseyi giyip başkanlık yapıyor
Kılıçdaroğlu: "rüşvet alanı büyükelçi" yaptınız!
Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik ceza
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Gelecek Partisinin Programında EYT var mı?
Tunceli’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre son depremler listesi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendi
Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi
'Kılıçdaroğlu oturduğu koltuğu bile FETÖ'ye borçlu'
Geç ve güç evleniyoruz
Son dakika… Malatya’da korkutan deprem!
Konutta yaş ve kat kriteri fiyatın önüne geçti
Komandolar Fetih Suresi eşliğinde sınıra gitti
Yurt dışından ürün alanlar dikkat!
Darp edilen TikTokerin beyin ölümü gerçekleşti
Erdoğan: Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti
3 ilde PKK operasyonu: Gözaltılar var
Muharrem İnce’den ‘kavgada burnu kırıldı’ iddialarına yanıt
'Mobil Çocuk Hizmet Birimleri' binlerce çocuğa destek elini uzattı
Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu
O belediyede asgari ücret 2.700 TL olacak!
Hileciler en çok etten ve sütten kazanıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
2 ay önce kurduğu üretim tesisinde, 5 ülkeden teklif aldı
Bakan Koca'dan 'KKTC' müjdesi: Cumhurbaşkanımız bu söz için beni gönderdi
Sebebi hala bulunamadı! 13 Şubat'tan beri yanıyor
Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama
Çin dışında bir ülkede daha Koronavirüs ölümü gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net İş Bankası açıklaması
Zindaşti'yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı
Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı
Kanser hastalarına ilaç gibi karar
İmamoğlu açıkladı: Ulaşımdan sonra ekmeğe de zam gelecek mi?

Benzer Haberler