Anasayfa » İşveren » Hatalı İşten Ayrılış Bildirgeleri Nasıl Silinir

Hatalı İşten Ayrılış Bildirgeleri Nasıl Silinir

Hatalı İşten Ayrılış Bildirgeleri Nasıl Silinir

Tarih :
Hatalı İşten Ayrılış Bildirgeleri Nasıl Silinir

SSK kapsamında (5510- 4/a) çalıştırılan sigortalılara ait sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin SGK’ya e-Sigorta kanalıyla, yani internet üzerinden ve sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde gönderilmesi gerekiyor.

…

10 gün içinde bildirgenin silinmesine izin veriliyor.

İşten ayrılış bildirgesinin hatalı düzenlemiş olması halinde, bildirgenin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihe kadar Kuruma müracaat edilmeksizin e-Sigorta kanalıyla silinmesi mümkündür.

Örneğin, 10.9.2015 tarihinde işten ayrılmış bir sigortalıya ait işten ayrılış bildirgesinin 12.9.2015 tarihinde SGK’ya gönderildiği düşünüldüğünde, bildirgenin 20.9.2015 tarihine kadar internet üzerinden silinmesi mümkündür.

…

10 günlük süre geçtikten sonraki silme işlemleri sosyal güvenlik merkezlerinden yapılıyor.

İşten ayrılış bildirgesinin hatalı düzenlendiğinin 10 günlük süre geçtikten sonra farkına varılması ve silinmesinin gerektiği durumlarda, silme işlemleri sosyal güvenlik merkezlerince yapılabilmektedir.

Ancak sosyal güvenlik merkezlerince işten ayrılış bildirgelerinin silinmesi sırasında aylık prim ve hizmet belgesinde beyan edilen bilgilere bakılarak, uygun görülmesi halinde silme işlemi yapılmaktadır.

Örneğin, 12.8.2015 tarihinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi gönderilen bir işçinin gerçekte işten ayrılmadığı ve işten ayrılış bildirgesinin hatalı verildiğinin 10 günlük süre geçirildikten fark edilmesi ve bir dilekçe ile hatalı verilen işten ayrılış bildirgesinin silinmesi için ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi halinde, 2015/8. aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde 12.8.2015 tarihli işten ayrılış tarihine yer verilmediği anlaşıldığı takdirde, işten ayrılış bildirgesi sosyal güvenlik merkezince silinecektir.

…

10 günlük süre geçtikten sonraki düzeltme işlemlerinin bazı internet üzerinden, bazıları sosyal güvenlik merkezinden yapılıyor.

İşten ayrılış bildirgesindeki sigortalının meslek adı ve kodu ile adresinin, ayrıca ÇSGB iş kolunun hatalı yazıldığının 10 günlük süre geçirildikten sonra fark edilmesi halinde, bu bilgilerin SGK’ya müracaat edilmeksizin internet üzerinden düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşten ayrılış bildirgesindeki işten çıkış tarihinin hatalı yazıldığının 10 günlük süre geçirildikten sonra fark edilmesi ve işveren tarafından doğru işten ayrılış tarihi de belirtilerek işten ayrılış tarihinin düzeltilmesinin istenilmesi halinde, işveren beyanının aylık prim ve hizmet belgesinde beyan edilen bilgilerle örtüşmesi halinde işten ayrılış tarihi düzeltilmektedir.

İşten ayrılış bildirgesindeki işten ayrılış nedeninin hatalı yazıldığının 10 günlük süre geçirildikten sonra fark edilmesi halinde, düzeltme işlemleri sosyal güvenlik merkezince yapıldıktan sonra işsizlik ödeneği alabilmek için sigortalının ayrıca kıdem veya ihbar tazminatını aldığını gösteren bir belgeyle İş-Kur’a müracaat etmesi de gerekiyor. Aksi halde düzeltme işlemleri SGK tarafından yapılsa dahi işsizlik ödeneği İş-Kur tarafından ödenmemektedir.

Ayrıca işten ayrılış bildirgesinde sigortalının işten ayrılış nedeninin hatalı beyan edildiğine yönelik 10 günlük süre geçtikten sonra yapılacak müracaatlar sırasında sadece sigortalının beyanı yeterli görülmediğinden, işten ayrılış nedeninin düzeltilmesi için ya işveren tarafından ya da işveren ve sigortalı tarafından birlikte müracaat edilmesi istenilmektedir.

…

Yaşar AYDIN

SGKREHBERİ-ÖZEL HABER
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler