Anasayfa » İşveren » Gazete köşelerinde verilen bilgilere dikkat edin

Gazete köşelerinde verilen bilgilere dikkat edin

Gazete köşelerinde verilen bilgilere dikkat edin

Tarih :
Gazete köşelerinde verilen bilgilere dikkat edin

Gazete köşelerinde verilen bilgilere dikkat edin

Sevgili okurlarımızdan bir ricamız var. Köşe yazarlarına ilettiğiniz sorularınız karşılığında verilen cevabı (!) mutlaka SGK'ya teyit ettiriniz. Aksi halde verilen bilgiye göre hak kaybına uğramanız kaçınılmaz olabilir.

Nasıl mı?

Staj döneminde iş kazası geçirene malullük aylığı bağlanamaz (!) diyor

Bir okur …..soruyor. 2002 yılında okulda staj döneminde elektrik akımına kapıldım ve kolum kesildi. % 65 rapor verdiler. Malulen emekli edildim. 1850 günüm var emekli olabilir miyim diye soruyor.
Yazar cevap yazıyor. Siz iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik geliri alıyorsunuz. İlk normal işe girişiniz kaza gününden önce ise malulen emekli olursunuz. İlk normal işe girişiniz kazadan sonra ise işe girmeden evvel malul olduğunuzdan malulen emekli olamazsınız. İşe giriş tarihinize göre 3600 ile 4020 gün arasındaki gün sayısı ile 15-20 yıl ile normal (özürlü) emekli olursunuz diyor.

Uçucu personele % 25 fazla aylık ödenir

Yine yazar kabin memurlarının, meslekleriyle ilgili bir sorusuna sizler uçucu personel olarak erken emekli olamazsınız ama SSK'nın eski bir genelgesine göre uçucu personel olduğunuzu gösteren belgele ile SSK'ya müracaat edilmesi durumunda emekli aylığı % 25 artırılarak ödenir diyor.

İşin doğrusu

Malullük aylığı bağlanmasında genel kural şudur. İlk defa çalışmaya başlanılan tarihte malul sayılmaya neden olan hastalık var ise, sigortalılar bu hastalıkları nedeniyle malullük aylığından yararlandırılmaz. Bunlara daha kolay şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır.

Ancak, "ilk defa çalışmaya başlanılan tarih"ten kasıt şudur. Kişi doğuştan veya SSK ya tabi çalışmaya başlamadan önce geçirmiş olduğu bir kaza ya da hastalık sonucunda çalışma gücünü kaybedebilir. Buradaki çalışma illa uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları) tabi çalışma değildir.

Kanunda kişilerin çalışma şekilleri ve haklarında uygulanacak sigorta kolları farklılaştırılmıştır. Yazıya konu kişi uzun vade sigorta kollarına tabi olmamakla birlikte Kanunda yeri olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasına tabi stajyer olarak çalışmakta ve bu çalışma ile de Kanun uygulamasında sigortalı sayılmaktadır.

Okurun stajyer olarak çalışmakta iken geçirmiş olduğu kaza "iş kazası", çalışma olgusu itibariyle de Kanun kapsamında sigortalıdır.

Sonuç itibariyle, kişi çalışmaya başladığı tarihte sağlamdır. Maluliyeti 506 sayılı Kanun kapsamına girdikten sonra geçirdiği iş kazası sonucunda oluşmuştur.

Yazarın söylediğinin aksine sigortalımıza tavsiyemiz SGK'ya başvurmasıdır. Malullük aylığı bağlanması için aranan 1800 gün şartı yerine gelmiştir. Ancak 10 yıl sigortalılık süresinin hesabı için uzun vade sigorta kollarına ait primin ödendiği tarihten itibaren 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yılı dolduğunda tarafına malullük aylığı bağlanır.

Bu arada, SSK'lı olmadan malul sayılanlara yaşlılık aylığı bağlanmasında yazarın dediği gibi prim gün sayısı ve sigortalılık süresinde bir kademe yoktur. 5510 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesine göre 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günle yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Bahsettiği kademe 1/10/2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için geçerlidir.

Çoğu zaman olduğu gibi, yazarın pilot ve uçuş ekibi personelinin itibari hizmet uygulamasında, bunlara bağlanan aylıkların % 25 oranında artırımlı ödendiğine dair cevabi yazısı da yanlış bilgi içermektedir. Şöyle ki, yazarın yazısında da belirttiği SSK genelgesinde, "kamu kurum ve kuruluşlarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personelinin uçucu olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için 90 gün itibari hizmet müddetinin, aylık bağlama oranının tespitine esas gün sayısına ekleneceği belirtilmiştir.

Anılan Genelgede uygulama örneklendirilmiş ve 4500 günü olan bir sigortalının ayrıca sözleşmeli pilot olarak 900 gün çalışmasının bulunduğu durumda, toplam prim ödeme gün sayısı 4500+900= 5400, aylık bağlama oranın hesaplanmasına esas gün sayısı ise 5400 + (900 x 0,25)= 5625 olarak verilmiştir.

Örnekten de açıkça anlaşılacağı üzere, uçucu personel için itibari hizmet süresi, aylık bağlama oranın belirlenmesinde dikkate alınmakta, bağlanan aylığın % 25 artırımlı ödenmesini gerektirmemektedir.
Yani, aylık bağlama oranının tespiti için 1/4 oranında gün sayısına yapılan ilave ile bağlanan aylığın % 25 artırılması ayrı ayrı durumlardır.

Dolayısıyla, yazarın yazısını okuyan bu kapsamdaki pilot ve uçuş ekibi personelinin aylıklarımız % 25 fazla ödenecek diye bir beklenti içinde olmamalarında fayda vardır.

Vatandaşları çoğu konuda bilerek ya da bilmeyerek yanlış bilgilendiren köşe yazarlarının sorulara cevap yazmadan önce mevzuatı biraz karıştırmasını, vatandaşlarımıza da herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları veya beklenti içine girmemeleri açısından da aldıkları bilgileri muhakkak SGK'ya teyit ettirmelerini tavsiye ederiz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler