Anasayfa » İşveren » İşveren Rapor Parasını İşçiden İsteyebilir Mi?

İşveren Rapor Parasını İşçiden İsteyebilir Mi?

İşveren Rapor Parasını İşçiden İsteyebilir Mi?

Tarih :
İşveren Rapor Parasını İşçiden İsteyebilir Mi?

Hastalıkları nedeniyle üç günden fazla istirahat raporu alan sigortalılara, SGK tarafından, yatarak tedavilerde 5510 sayılı yasanın 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı tutarında, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi tutarında geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

SGK halk arasında “Rapor Parası” olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneklerini her ayın 8’i ila 14’ü arasında TC Ziraat Bankasına aktarmakta ve bu paralar sigortalılar tarafından TC kimlik numarası üzerinden bankadan çekilebilmektedir.

...

Raporlu işçinin çalışamadığı süreye ilişkin ücretini isteme hakkı vardır.

İstirahat raporu almış olan sigortalılara işverenince ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenmesi halinde SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin işçilerin ücretlerinden mahsup edilip edilemeyeceği hususu kimi zaman tereddüt konusu olabilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Borçlar Kanununun 328. maddesinde yer alan “Uzun müddet için yapılan hizmet akdinde, işçi hastalıktan ve askerlikten veya bu gibi sebeplerden dolayı kusuru olmaksızın nispeten kısa bir müddet için işi ifa edemediği takdirde o müddet için ücret istemeğe hakkı vardır.” hükmü ile işçinin işini geçici olarak ve kusuru olmaksızın yerine getirmemesi durumunda çalışamadığı süreler için işvereninden ücret isteyebileceği hükme bağlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunun 48. maddesinin ikinci fıkrasında ise “Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. “ hükmüne yer verilmiştir.

…

Ücretin eksiksiz ödenmesi halinde işveren rapor parasını işçiden talep edebilir.

İlgili kanunlarda yer alan bu hükümler doğrultusunda üç günden fazla istirahatlı olan işçiye işvereni tarafından ücretinin tam olarak ödenecek olması halinde, işçinin SGK dan olan geçici iş göremezlik ödeneğinin ücretinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte işçi ücretinin geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın eksiksiz olarak ödenmesi halinde, işverenin SGK tarafından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğini işçiden talep etme hakkı da bulunmaktadır.

Yaşar AYDIN

SGKREHBERİ-ÖZEL HABER

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler