Anasayfa » Yurtdışı » Azerbaycan’da Çalışan Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir Ve Nasıl Sağlanır?

Azerbaycan’da Çalışan Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir Ve Nasıl Sağlanır?

Azerbaycan’da Çalışan Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir Ve Nasıl Sağlanır?

Tarih :
Azerbaycan’da Çalışan Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir Ve Nasıl Sağlanır?

Azerbaycan’a işgücü amacıyla giden vatandaşlarımız ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin, bu ülkede sosyal güvenceye kavuşturulmaları ve bu ülkede kazandıkları sosyal güvenlik haklarının, Türkiye’de bulundukları sırada da yararlanmalarının sağlanmasına, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Devleti arasında 09.08.2001 tarihinde yürürlüğe giren ikili sosyal güvenlik sözleşmesi ile imkan tanınmıştır.

SGKREHBERİ-ÖZEL HABER

KAPSAMI

Azerbaycan’da çalışan vatandaşlarımıza, kısa vadeli sigorta kolları kapsamında olan İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık sigortalarından, sağlık ve para yardımları yapılmasını, Uzun vadeli sigorta kolları kapsamından ise Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarından sağlanan (gelir/aylık) sosyal güvenlik haklarından, Türkiye’de ve Azerbaycan’da sağlanmasına imkan tanınmıştır.

HİZMET BİRLEŞTİRME VE AYLIK

Türkiye- Azerbaycan Sosyal Güvenlik sözleşmesi gereğince, Türkiye’de ve Azerbaycan’da çalışması bulunan vatandaşlarımızın, her iki ülkede geçen hizmet süreleri, sözleşme hükmü gereğince, birbirinin devamı sayılmakta ve bir yardım hakkının doğmasında Sosyal Güvenlik Kurumunca(SGK) birleştirilmektedir.

Türkiye’de ve Azerbaycan’da çalışması bulunan vatandaşlarımıza,  Türkiye ve Azerbaycan Sosyal Güvenlik Kurumlarınca, Türkiye’de ve Azerbaycan’da geçen hizmetler birleştirilerek, kısmi aylık bağlanabileceği gibi, hizmet birleştirilmesi yapılmadan da, her iki ülkece, ülkelerin kendi mevzuatlarına göre geçen hizmet süreleri ile aylığa hak kazanan sigortalılarımıza müstakil aylık bağlanması da mümkündür.

Kısmi Aylık:

Türkiye’de 506 sayılı Kanun kapsamında (SSK) 01.01.1981-31.12.1984 tarihleri arasında 1600 gün çalışması bulunan 1952 doğumlu vatandaşımızın, Azerbaycan’da da 01.02.1990 ile 31.12.2013 tarihleri arasında 8200 gün çalışması bulunmaktadır. Bu vatandaşımıza, Türkiye’de geçen 1600 gün hizmetine, SGK mevzuatınca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün olmadığından, Türkiye’deki ve Azerbaycan’daki hizmetleri birleştirilerek, SGK mevzuatına göre diğer şartlarında oluşması durumunda, (1600+8200)= 9800 gün üzerinden aylık bağlanması mümkündür. Ancak toplam gün üzerinden hesaplanan aylığın, Türkiye (1600/9800=0,1633 oranına) gününe isabet eden miktarı ödenecektir. 

Tam Aylık:

Türkiye’de 506 sayılı Kanun kapsamında (SSK) 01.01.1979-31.12.1993 tarihleri arasında 5400 gün çalışması bulunan 1958 doğumlu vatandaşımızın, Azerbaycan’da da 01.02.1995 ile 31.12.2013 tarihleri arasında 6000 gün çalışması bulunmaktadır. Bu vatandaşımıza Türkiye’de geçen hizmet süresi ile 5400 prim ödeme gününe, SGK mevzuatına göre tam aylık bağlanabilmesi mümkün olduğundan, Azerbaycan’da geçen hizmetleri birleştirilmeksizin müstakil aylık bağlanmasına imkân sağlanmıştır.

AZERBAYCAN’DA ÇALIŞMASI BULANAN VE TÜRKİYE’DE İKAMET EDEN VATANDAŞLARIMIZIN AYLIK TALEBİNDE BULUNDUKLARINDA, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUCA İŞ VE İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ

ÖNEMLİ NOT: Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik sözleşmesi uygulamalarında kullanılan form ve formülerler, Sosyal Güvenlik Kurumunca, (SGK)  talep sahiplerine sorulan sorulara alınan cevaplara göre düzenlenmektedir. Azerbaycan’da çalışması bulunan sigortalıların, her türlü taleplerine karşılık, SGK tarafından iş ve işlemlerin, sıhhatli ve daha çabuk yürütülmesinin sağlanması açısından,  sigortalı veya bunların hak sahiplerinin, ikamet ettikleri ildeki SGK’nın Yurtdışı işlemlerini yürüten birimine,  Yurtdışı çalışmalarını gösterir belgeleriyle birlikte, şahsen müracaat etmeleri önemlidir.

Bu itibarla: Azerbaycan’da çalışması bulunan sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin, sözleşme aylıklarının bağlanmasına ilişkin, Türkiye’deki ikamet ettikleri ildeki, SGK’nın yurtdışı işlemlerini yürüten birimine müracaat etmeleri üzerine, bu birimlerce, ilgili adına Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile birlikte, SGK mevzuatında aylık bağlanması için, gerekli görülen belgeler alınacaktır. Ayrıca, sigortalımızın Azerbaycan’ın sosyal sigorta kurumunca da, tahsis talebinin incelenmesini sağlamak üzere, Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulamasında kullanılan (formülerlerden) belgelerden, talebe uygun olanı, talep sahiplerine sorulan sorulara alınacak cevaplar esas alınarak hazırlanır.

Hazırlanan belgelerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

-(a)ve(b)bentleri (SSK ve BAĞ-KUR) kapsamında çalışması olanların belgeleri, “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı” Ankara’ya,

-(c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamında çalışması olanların belgeleri, “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı” Ankara’ya,

 - 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci Maddesine tabi sandıklarda çalışması olanların belgeleri, ilgili Banka sandıklarının merkez birimlerine,

gönderilir.

Yukarıda adı geçen birimlere intikal eden taleplere göre, sözleşme aylığı bağlanabilmesi için, talep sahibinin, gerek Türkiye’de, gerekse Azerbaycan’da geçen hizmetlerinin tespitine yönelik işlemler başlatılacaktır. Aynı zamanda, Azerbaycan’ın sosyal sigorta kurumunca da, talep sahibinin, tahsis talebinin incelenmesini sağlamak üzere, Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulamasında kullanılan belgelerden, gerekli olanları, Azerbaycan sigorta merciine gönderilecektir.

Talep sahibinin, Türkiye’de ve Azerbaycan’da geçen hizmetlerinin tespiti yapıldıktan sonra, SGK’ca talebe dair aylık işlemleri sonuçlandırılarak, sigortalıya ve Azerbaycan sigorta merciine, aylık kararı hakkında bilgi verilecektir.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASI BULUNAN VE AZERBAYCAN’DA İKAMET EDEN VATANDAŞLARIMIZIN, AYLIK TALEBİNDE BULUNDUKLARINDA, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUCA İŞ VE İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ

Azerbaycan’da ikamet eden vatandaşlarımızdan, Azerbaycan sigorta kurumlarına, aylık talebinde bulunduklarında,  Türkiye’de sigortalılık süresi bulunduğunun beyan edilmesi durumunda, Türkiye- Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulamasında kullanılan belgelerden, talebe uygun olanı Azerbaycan sigorta merciince düzenlenecektir. Düzenlenen belgelerden, Azerbaycan sigorta merciince, Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

-(a)ve(b)bentleri (SSK ve BAĞ-KUR) kapsamında çalışması olanların belgeleri, “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı” Ankara’ya,

-(c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamında çalışması olanların belgeleri, “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı” Ankara’ya,

 - 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci Maddesine tabi sandıklarda çalışması olanların belgeleri, ilgili Banka sandıklarının merkez birimlerine,

intikal ettirilecektir.

Yukarıda adı geçen birimlere intikal eden taleplere göre aylık bağlanabilmesi için, talep sahibinin, Türkiye’de geçen hizmetlerinin tespitine yönelik işlemler başlatılacaktır. Hizmetlerin tespiti ile birlikte, SGK mevzuatına göre aylık bağlanabilmesi için, var ise eksik diğer bilgi ve belgelerde temin edildikten sonra, talebe dair aylık işlemleri sonuçlandırılarak, gerek sigortalıya, gerekse Azerbaycan sigorta merciine alınan aylık kararı hakkında bilgi verilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi
Ali Yalçın'dan özel okullar derneği başkanına tepki
Virüsü yenip görevine dönen sağlık çalışanı darp edildi
Öğretmenlerin iller arası nakil kontenjanları açıklandı
Bu testi çözmeden meslek seçmeyin!
Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor
Bu ilçede bayramdan sonra en yüksek vaka artışı gerçekleşti
Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor
Karantina bölgesinden ayrılan 10 kişiye ceza
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İş yerini benzin dökerek yaktı, 'Yanlışlıkla çıktı yangın' dedi
Trump aşı için net tarih verdi
Babacan'ın partisinden yeni kurulan partiye uyarı
Çeyrek altın günü 785 TL'den tamamladı.
Bakan 'Okullar açılmalı mı?' sorusuna cevap verdi!
Doların ateşi çıktı! Altın tarihi rekora doymuyor İşte piyasada son durum
Faiz silme kampanyası başlatılsın vatandaş yükten kurtulsun
Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi
Evde bakım parası hakkında her şey
Düne göre, yeni vaka sayısı düştü.
Nakit ihtiyacına yüzde 0.79'luk çözüm!
7 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları

Benzer Haberler