Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Tarih :
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Vize işlemleri ve belgelendirme” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “vize işlemlerini yaptırmak isteyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişi ve kurumlara ait yetki belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.”

Benzer Haberler