Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » İş Kazası Geçirene SGK’dan Maaş!

İş Kazası Geçirene SGK’dan Maaş!

İş Kazası Geçirene SGK’dan Maaş!

Tarih :
İş Kazası Geçirene SGK’dan Maaş!

Yürürlükteki 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası sonucu talepte bulunan ve Kanunda belirtilen şartları sağlayan sigortalılara iş kazası sonucu gelir bağlanmaktadır.  Peki iş kazası sonucu gelir nasıl alınır, kimlere bağlanır, şartları nelerdir?

SGKREHBERİ- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş kazası sonucu sigortalıya sağlanan haklar nelerdir?

- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,

- İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması,

- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

- İş kazası sonucu ölen sigortalı için, cenaze ödeneği verilmesidir.

Sürekli iş göremezlik geliri nedir?

Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanan geliri ifade etmektedir.

Kanunun 4/1-(b) bendine göre sigortalı sayılanlara(Bağ-Kur’lulara) , sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Sürekli İş Göremezlik Geliri nasıl hesaplanır?

Gelir sigortalının;

Tam iş göremezliği halinde; Günlük kazanç x 30 x % 70 veya kısaca GK x 21,

Kısmi iş göremezliği halinde ise Günlük kazanç x 30 x % 70 x SİD (sürekli iş göremezlik derecesi) veya kısaca GK x 21 x SİD,

formüllerine göre hesaplanmaktadır.

Sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda % 70 olan gelir bağlama oranı % 100 olarak dikkate alınacak ve Gelir = GK x 30 x SİD formülüne göre hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir olup, gelirin başlangıç tarihi yılın ilk altı aylık döneminde ise Ocak ödeme dönemi için aylıklara uygulanan artış oranı kadar, yılın ikinci altı aylık döneminde ise, Ocak ödeme dönemi artışı uygulanmaksızın Temmuz ödeme dönemi için aylıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, sigortalının gelir başlangıç tarihindeki geliri hesaplanmaktadır.

Mehmet ERBEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler