Anasayfa » İşveren » Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakları Kendi İşyerlerinde SSK’lı Olabilir Mi?

Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakları Kendi İşyerlerinde SSK’lı Olabilir Mi?

Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakları Kendi İşyerlerinde SSK’lı Olabilir Mi?

Tarih :
Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakları Kendi İşyerlerinde SSK’lı Olabilir Mi?

1479 sayılı Kanun ile anonim şirketlerin hem kurucu ortakları, hem de yönetim kurulu üyesi olan ortakları Bağ-Kur kapsamına alınmışken, 5510 sayılı Kanun ile sadece yönetim kurulu üyesi ortaklar 4/b’li (Bağ-Kur’lu) sayılmışlardır.

Başka bir ifade ile 5510 sayılı Kanun ile (geçici 22. maddede yer alan istisna hariç) anonim şirketlerin kurucu ortakları 4/b kapsamında (Bağ-Kur’lu) sayılmamışlardır. 5510 sayılı Kanunun geçici 22. maddesinde ise anonim şirketlerin kurucu ortağı olup Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlara 1/10/2008 tarihinden itibaren  altı aylık süre içinde talepte bulunmaları halinde Bağ-Kur’lu olmalarına imkan sağlanmıştır.

Dolayısıyla anonim şirketlerin kurucu ortaklarının 1/10/2008 tarihinden önceki sürelerde Bağ-Kurlu olmaları gerektiğinden, bu kişilerin ortağı olduğu işyerinden SSK’ lı olarak bildirilmelerine imkan bulunmamaktadır.

1/10/2008 tarihinden önce anonim şirketin kurucu ortağı olan kişinin, ortağı olduğu işyerinden SSK’lı olarak bildirilmiş olması halinde ise SSK’lı sigortalılık iptal edilerek Bağ-Kur kapsamında sigortalılık devreye girecektir.

1/10/2008 tarihinden sonra ise anonim şirketlerin kurucu ortakları 4/b kapsamında sayılmadıklarından, hizmet akdine istinaden çalışıyor olmaları halinde, ortağı olduğu işyerinden 4/a’lı (SSK’lı)  olarak bildirilmelerinde herhangi bir sakınca kalmamıştır.

Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumunca bu hususta 2015/19 sayılı Genelgede, “Anonim şirket kurucu ortakları 1/10/2008 tarihinden sonra Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmadıklarından kendilerine ait

veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı hizmet akdine tabi çalışmaları kaydıyla Kanunun 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilmesinde sakınca

bulunmamakta olup, geçici 22 nci madde kapsamında prim ödemekte iken kendi işyerlerinden

(a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerin de iradelerini (a) bendi sigortalısı olma yönünde kullandıkları hususu dikkate alınarak geçici 22 nci madde gereğince devam ettirilen

(b) bendi sigortalılıkları sona erdirilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yaşar AYDIN

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler