Anasayfa » İşveren » Yanan işyerine devlet yardımı

Yanan işyerine devlet yardımı

Yanan işyerine devlet yardımı

Tarih :
Yanan işyerine devlet yardımı

İşyerleri yanan işverenlerin çalışanlarına devlet yardım yapıyor. Yangın ile bütün işyerleri karşılaşabilir. Yangın haberlerini değişik illerdeki işyerleri ile ilgili duyuyoruz.  En son büyük çaplı işyeri yangını da Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Yangından kaynaklanan olumsuzlukları  gidermek, işyerinde çalışanların işten çıkmasını ve işyerinin devamlılığını sağlamak için işçilere ödenmek üzere işverenlere para yardımı yapılıyor. Bu yardıma kısa çalışma ödeneği deniliyor. Kısa çalışma ödeneği yangın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu kararı ile 3 aylık ödeme süresi 6 aya kadar uzatılabiliyor

 Dışarıdan kaynaklanan nedenler  

 Kısa çalışma uygulaması bakımından zorlayıcı sebepler; işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenlerdir. 

Başvuru nereye yapılacak? 

 Başvuru bir dilekçe ile işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yapılır. Dilekçeye, kısa çalışma talep formuna ilgili belgelerinde eklenmesi gerekiyor. Örneğin işyerindeki yangına dair  itfaiyenin konuya ilişkin raporunun başvuru yazısına eklenmesi  gerekiyor. Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünce işyerinin ileri sürülen mücbir nedenlerden (yangından)  etkilenip etkilenmediği konusunda inceleme yapılmaktadır.  

Ödeneğin verilme şartları  

Kısa çalışma ödeneğinin ödenebilmesi için;  

• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,  

• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik sigortası Kanununun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),  

• Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.  Arif Temir

Benzer Haberler