Anasayfa » İşveren » Dikkat! Bu Kişilerin Bağ-Kur’lu Olma Zorunluluğu Vardır

Dikkat! Bu Kişilerin Bağ-Kur’lu Olma Zorunluluğu Vardır

Dikkat! Bu Kişilerin Bağ-Kur’lu Olma Zorunluluğu Vardır

10 Başlıkta Bağ-Kur’lu Olma Zorunluluğu Bulunanlar Kimler 4/b yani Bağ-Kur’lu olmak zorundadır? Hangi şirket ortakları Bağ-Kur’lu olmak zorunda? Hangi şirket ortağının Bağ-Kur’lu olma zorunluluğu yoktur. Detaylar haberimizin devamında

Tarih :
Dikkat! Bu Kişilerin Bağ-Kur’lu Olma Zorunluluğu Vardır

Kimler 4/b yani Bağ-Kur’lu olmak zorundadır? Hangi şirket ortakları Bağ-Kur’lu olmak zorunda? Hangi şirket ortağının Bağ-Kur’lu olma zorunluluğu yoktur. 5510 Sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendine göre Bağ-Kur’lu olma zorunluluğu bulunan kişiler şunlardır:

1-Gerçek ve ya Basit Usülde Vergi Mükellefi Olanlar

193 sayılı Kanuna göre ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar 5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince sigortalı halk dilindeki tanımıyla esnaf Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine göre 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan mesleki faaliyetleri nedeniyle vergiden muaf olup, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

3-Kolektif Şirket Ortakları

Kolektif şirket ortakları 5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

4- Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları

Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

GYS ve UDS FORUM SAYFASI İÇİNTIKLAYINIZ

Sgk 2016 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ FACEBOOK SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

5- Donatma iştiraki ortakları

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince donatma iştiraki ortakları Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

6- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereği Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

7- Limited şirketlerin ortakları

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereği limited şirket ortakları Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

8- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereği komandit şirketlerin komandite ortakları Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

9- Köy ve mahalle muhtarları

            2108 sayılı Kanun gereğince 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek Kanun gerekse mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

10-6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler

6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler 1/10/2008 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar.

SGKREHBERİ-Mehmet ERBEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler