Anasayfa » Sigortalı » Örneklerle evlenme ödeneği

Örneklerle evlenme ödeneği

Örneklerle evlenme ödeneği

Tarih :
Örneklerle evlenme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince evlenmeleri nedeniyle, gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları gelir ve aylıklarının (ek ödeme hariç) iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.

Örnek 1:

Hak sahipleri : Eş ve 3 öz çocuk
Hisseler : 2/5- 1/5 - 1/5 - 1/5
Kız çocuğun evlenme tarihi : 2/6/2009
Tahsis numarasını son rakamı : 5

2009/ Haziran ayında ödenen aylık miktarları :

Eş : 280,38 TL
Çocuklar : 140,19 TL

Kurumuzdan aylık almakta iken 2/6/2009 tarihinde evlenen kız çocuğuna almakta olduğu aylığın iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak ödenir.

Evlenme ödeneği : 140,19 x 24 = 3.364,56 TL dir. Hesaplanan bu miktar bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak verilir.

Örnek 2: Hak sahibi kız çocuğu babasından dolayı yetim aylığı almakta iken 20/3/2010 tarihinde evlenmiştir. Hak sahibi kıza bu tarihte 245,15 TL aylık, 12,25 TL'de ek ödeme verilmektedir. Kız çocuğun aylığı evlenme tarihini takip eden ödeme döneminde durdurulur ve kendisine ek ödeme hariç almakta olduğu aylığın 2 yıllık tutarı peşin olarak ödenir.

Evlenme ödeneği: 245,15 x 24 = 5883,60 TL.

Evlenme ödeneği, kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir ve aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenir. Evlenme ödeneği, bir defaya özgü olmak üzere verildiğinden, evlenme ödeneğini aldıktan sonra, boşanma ya da dul kalma gibi nedenlerle yeniden ölüm gelir ve aylığı bağlanan kız çocukların sonraki evliliklerinde evlenme ödeneği ödenmez.

Evlenme ödeneği istemediklerini yazılı olarak Kuruma bildirenlerden sonradan evlenme ödeneği verilmesi talebinde bulunanların, bu talepleri reddedilir.

Evlenme ödeneği verilen kız çocukların gelir ve aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir ve aylıkların durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık ödenmediğinden bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, iki yıllık sürenin dolduğu tarih olur.

Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen 4(b) sigortalılarının hak sahibi kız çocuklarının Kanunun yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanunun 37 nci maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilir. Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir ve aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur, gelir ve aylıkların durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesilir. Diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir. Bu işlemler Bağ-Kur sisteminde (THSS) tahsis programından girilerek ölüm paneli içerisinde bulunan "Evlenme" seçeneği kullanılmak suretiyle yapılır, yine tahsis projesi "5. Bilgi Görme" seçeneğinden iki yılı dolanlar tespit edilerek dosya kontrollerinden sonra ikinci karar işlemlerinden evlenen kız çocukları gelirden çıkartılarak kalan hak sahiplerinin ikinci karar işlemleri tamamlanır.

4 (a) ve (b) sigortalılarının hak sahibi kız çocukları evlenme ödeneği taleplerini tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile yapacaklardır. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Anne veya babasından dolayı tarafına evlenme ödeneği verilen kız çocuğunun iki yıl içerisinde eşinin ölümü halinde, eşten dolayı tarafına ölüm aylığı bağlanır.

Kaynak:SGK Ders Notları

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler