Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » İşverenler Bu Fırsatı Mutlaka Değerlendirin

İşverenler Bu Fırsatı Mutlaka Değerlendirin

İşverenler Bu Fırsatı Mutlaka Değerlendirin

İşçilerinizin iş sağlığı ve güvenliği eğitimini siz de verebilirsiniz

Tarih :
İşverenler Bu Fırsatı Mutlaka Değerlendirin

6331 sayılı yasa gereğince 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 1/7/2016 tarihinde başlıyor.

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

Yasa gereği işverenler, çalışanları arasından “iş güvenliği uzmanı”, “işyeri hekimi”, ayrıca on ve üzerinde çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde “diğer sağlık personeli” görevlendirmekle zorunlu tutulmuşlar.  Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmayana işverenler, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB’lerden alarak  yerine getirilebilecekleri gibi işverenin belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilmektedir.

Diğer taraftan yasada belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işvereni veya işveren vekillerine, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmelerine imkan sağlanmıştır.

…

10 dan az çalışan bulunan ve az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işveren ve işveren vekilleri için eğitimler başladı.

Yasada yer alan bu düzenlemeler çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 9 Ekim 2015 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim ve bu eğitimin sonucunda düzenlenecek sınavda başarılı olanlara sertifika verilmesi hedeflenmiştir.

12 hafta süren bu eğitimleri herhangi bir mezuniyet şartına bakılmaksızın, 18 yaşından büyük herkes alabilmekte, ayrıca derslere devam zorunluluğu da bulunmamaktadır. Eğitim süresi boyunca AÖF  kayıt bürolarından alınacak ders kitapları ve internet üzerinden dersler takip edilerek sınavlara hazırlanılabilecektir.

Anadolu Üniversitesi tarafından verilen bu eğitimler, her yıl Bahar-Yaz-Güz olmak üzere yılda üç defa açılmaktadır. İlk başvurular, 28.12.2015 ila 15.01.2016 tarihlerinde internet üzerinden yapılmıştır. Takip eden dönemlerin kayıt, sınav gibi tarihlerini içeren bilgiler ise www.esertifika.anadolu.edu.tr web sitesinden takip edilebilecektir.

…

Eğitim ücreti 250 TL

Eğitime ilişkin ücret ÇSGB ve Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokolle 250 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret bankaya elden ödenebileceği gibi,  kredi kartıyla da ödenebilecektir. Kitap, sınav ve belge gönderimi için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

                Eğitime katılanların  sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan almaları gerekiyor. 50 ve üzeri puan alan katılımcılara “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” verilecektir.

…

Sınavda başarılı olan işveren ve işveren vekillerinin İSG KATİP sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

Eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan işverenlerin, kendi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek istemeleri halinde, öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait İSG-KATİP sistemine elektronik ortamda kayıt olmaları gerekiyor.

Eğitimi tamamlayan kişinin işyeri çalışanı olması halinde ise  İSG-Katip sisteminde gerekli görevlendirmenin yapılabilmesi için işveren vekili olması şartı aranılıyor.  Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılıyor.

…

Ceza tutarı aylık 6.511 TL

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmemenin cezası 2016 yılında 6.511 TL olarak belirlenmiştir. Bu cezanın bir kereye münhasıran değil  görevlendirmenin yapılmadığı her ay için ayrı ayrı uygulanacağı gözönüne alındığında,  işverenlerin bu konuda daha dikkatli olmaları yerinde olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler