Anasayfa » İşveren » Bağ-Kur Borcunu Erken Ödeyene İndirim Hakkı

Bağ-Kur Borcunu Erken Ödeyene İndirim Hakkı

Bağ-Kur Borcunu Erken Ödeyene İndirim Hakkı

Tarih :
Bağ-Kur Borcunu Erken Ödeyene İndirim Hakkı

Bilindiği üzere her ayın Bağ-Kur prim borcunun, borcun olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Vadesinde ödenmeyen Bağ-Kur prim borçları için gecikme zammı ve faizi uygulanmaktadır. Bağ-Kur prim borcunu erken ödeyenlere ise kanuni bir indirim hakkı sağlanmaktadır. Peki Bağ-Kur erken ödeme indiriminden kimler faydalanabilir? Prim indirimi ne kadar uygulanmaktadır? Şartları nelerdir? İşte detaylar:

Bağ-Kur Primini Erken Ödeme İndirimi

5510 Sayılı Kanuna göre 4/b kapsamındakiler yani Bağ-Kur’lular primlerini en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere peşin olarak erken ödeyebilir. Erken ödeme halinde erken ödenen her gün için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun ek  1 inci maddesine göre erken ödeme indirimi hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken ödeme indirimi, prime esas kazançtan indirilmez. Erken ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden itibaren, prim ödeme gün sayısına dahil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim ödeme gün sayısına dahil edilmeyen sürede isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi halinde, sigortalılık süresinden sayılmayan günlere ait primler ilgililere iade edilir.

Kanunda yer alan yukarıdaki hükmü biraz açmak gerekirse:

1)Prim indiriminden faydalanabilmek için 360 günlük Bağ-Kur prim borcunun peşin ödenmesi gerekmektedir.

2) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun ek  1 inci maddesinde indirim ile ilgili yer alan hüküm “

a) Erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık % 4 oranında uygulanır.

b) Kanuni ödeme süresinin sonunda artakalan tutarlar, erken ödeme sayılır ve diğer amme alacaklarına mahsup edilinceye kadar (1) numaralı bende göre işlem yapılır. Nakden iadelerde indirim uygulanmaz.

c) İndirim uygulanacak sürelerin hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir ve ödemenin yapıldığı gün dikkate alınmaz.

d) Bakanlar Kurulu; yüzde 4 olarak uygulanan indirim oranını sıfıra kadar indirmeye % 8'e kadar artırmaya, amme alacaklarının nev'i ve vadeleri itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

e) Kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle komisyonsuz yapılan ödemelerde, bu madde hükmüne göre indirim uygulamasına esas alınacak ödeme tarihi, paranın alacaklı tahsil dairesi hesabına geçtiği gündür.

3) Ödeme yapılmadan önce Bağ-Kur dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile görüşülmesi gerekir.

4) 360 günlük Bağ-Kur prim borcunu erken ödeyen ancak 360 gün dolmadan Bağ-Kur’u terk edenlere terk tarihinden sonraki primleri iade edilir.

SGKREHBERİ-MEHMET ERBEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler