Anasayfa » Borçlanma » ASKERLİK BORÇLANMASININ EMEKLİLİK HAKLARINA ETKİSİ

ASKERLİK BORÇLANMASININ EMEKLİLİK HAKLARINA ETKİSİ

ASKERLİK BORÇLANMASININ EMEKLİLİK HAKLARINA ETKİSİ

Tarih :
ASKERLİK BORÇLANMASININ EMEKLİLİK HAKLARINA ETKİSİ

Devlet memurlarının muvazzaf askerlikte geçirdikleri süreler, memuriyet hizmetlerinden sayılmakla birlikte, borçlanılması durumunda emekli aylık ve ikramiyelerinin hesabına esas sürelerde de değerlendirilmektedir.

Askerlik süresinin memuriyete etkisi

Devlet memurlarının askerde geçirdikleri süreler;

-Kıdem sürelerine dahil edilmektedir.

-Kazanılmış hak aylık kademelerinin/derecelerinin belirlenmesinde esas alınmaktadır.

-Yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde esas alınan hizmet süresine dahil edilmektedir.

-Torba kadroya atanmada aranan hizmet süresine dahil edilmektedir.

Askerlik süresi borçlanılmış olsun ya da olmasın, askerlik süresinin memuriyete etkisi yukarıdaki şekillerde olmaktadır.

Askerlik süresinin memurun emeklilik haklarına etkisi

Askerlikte geçen sürelerin emekli aylık ve ikramiyesi hesabına esas hizmet sürelerinde değerlendirilebilmesi için, askerlik süresinin borçlanılmış olması gerekmektedir.

Askerlik süresinin borçlanılmış olması halinde, borçlanılan süre emekli aylığı hesabına esas fiili hizmet hizmet süresine ve ikramiye hesabına esas hizmet süresine dahil edilecektir. Bu ise, emekli aylık ve ikramiyesinin daha fazla olmasını sağlayabilecektir.

Askerlik borçlanması konusu, hem 5434 sayılı TC Emekli sandığı Kanunu ve hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlenmiştir. Bu yazımızda, haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan Devlet memurlarının askerlik borçlanmasına değinilecektir.

Askerlik borçlanması ne zaman yapılmalı

İstekleri ile emekliye ayrılacak olanların, emekli olmadan en az 6 ay önce borçlanma için müracaat etmiş olması gerekiyor. Borçlanma başvurusundan sonra 6 ay geçmeden emekli olunması halinde, borçlanılan süreler emekli haklarına yansımayacaktır.

Öte yandan, kurumlarınca re'sen (malullük, yaş haddi dahil) emekliye ayrılanlar ile ölenlerin, görevleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde, kendileri veya dul ve yetimleri tarafından borçlanma için müracaat edilmiş olması gerekir.

Askerlik süresini borçlanmak amacıyla başvuruda bulunulduğunda, Devlet memurunun borçlanma isteğinde bulunduğu tarihteki; re'sen emekli edilenler ile ölenlerin ise görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihteki emekli keseneğine esas derece/kademelerine isebet eden kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırma yapılır.

SGK tarafından ilgililer adına borç kaydedilecek olan borçlanma tutarları, müracaat tarihlerini takip eden aydan itibaren emeklilik keseneği oranında kurumları tarafından tahsil edilerek SGK’ya gönderilir. İsteyenler borçlandıkları paraları toptan ödeyebilecekleri gibi aylıklarından daha fazla miktarda kesinti de yaptırabilirler.

Öte yanda, borçlanma isteğinden dönülemeyeceği gibi, borçlandırıldıkları tutarın tamamını ödemeden emekli, adi veya vazife malullüğü aylığı bağlananların bağlanan aylıklarından emeklilik keseneği oranında tahsil edilir.memurunyeri.com

Benzer Haberler