Anasayfa » İşveren » Hatalı Sgk Tebliği Düzeltilmeli!!!

Hatalı Sgk Tebliği Düzeltilmeli!!!

Hatalı Sgk Tebliği Düzeltilmeli!!!

Tarih :
Hatalı Sgk Tebliği Düzeltilmeli!!!

Sigortalılara yapılan ödemelerden hangilerinin prime tabi tutulup, hangilerinin tutulmayacağı 5510 sayılı Yasanın 80. maddesinde açıklanmıştır.

Ayrıca yasada, Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları ile özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarının, prime esas kazanca tabi tutulmayacağı da belirtilmiştir.

…

İşveren Uygulama Tebliğinde Kanuna aykırı hükümler var.

Yasada kanun koyucu, yemek, çocuk ve aile zammı adı altında yapılan ödemelerin ne kadarlık kısmının prime tabi tutulmayacağının SGK tarafından belirleneceğini öngörmüştür. Buna karşın, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime tabi tutulmayacak kısmı belirlenirken, sigortalının eşinin çalışıp çalışmadığı ve Kurumdan gelir veya aylık alıp almadığı üzerinde durmamıştır.

Ne var ki SGK,  İşveren Uygulama Tebliğinde,  “Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u , 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.” diyerek, Kanunda kendisine verilen yetkinin üzerine çıkmış ve eşi çalışan veya Kurumdan gelir yada aylık alan sigortalılar için bu istisnadan yararlanılamayacağı yönünde, yasaya aykırı bir düzenleme yapmıştır.

…

İstisna tutarın evli her sigortalının kazancından düşülmesi gerekir.

Sonuç olarak sigortalıların prime tabi tutulacak kazançları belirlenirken aile zammı adı altında yapılan ödemelerden yapılacak istisnanın, eşi çalışsın veya çalışmasın, Kurumdan aylık alsın veya almasın tüm sigortalılara uygulanması gerektiği göz önünde bulundurularak, Tebliğ değiştirilmelidir.

Haliyle asgari ücretin 2016 yılı içinde  aylık brüt 1.647,00 TL. olarak belirlenmiş olması nedeniyle, sigortalılara aile zammı adı altında yapılan ödemelerin   1.647,00 x % 10 =164,70 TL tutarındaki kısmının evli sigortalıların tamamının kazancından düşülmesi gerekir.

.

SGKREHBERİ-YAŞAR AYDIN

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler