Anasayfa » GSS » Gençlere Müjde!Borçlar Siliniyor GSS Borçları Nasıl Silinecek?

Gençlere Müjde!Borçlar Siliniyor GSS Borçları Nasıl Silinecek?

Gençlere Müjde!Borçlar Siliniyor GSS Borçları Nasıl Silinecek?

Tarih :
Gençlere Müjde!Borçlar Siliniyor GSS Borçları Nasıl Silinecek?

01.01.2012 tarihinden itibaren güvencesi olmayan herkes için zorunlu hale gelen Genel Sağlık sigortası kapsamında milyonlarca gencin birikmiş prim borcu bulunmakta. Ak Parti 01 Kasım 2015 seçimlerinden önce Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silineceği yönünde vaatlerde bulunmuş ve torba yasa ile getirilen düzenleme ile birlikte 25 yaş altındaki gençlerin Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi sağlanmıştır.

SGKREHBERİ-MEHMET ERBEY

Peki bu tek başına çözüm olacak mıdır? 25 yaşın üstündekilerin Genel Sağlık Sigortası prim borçları ne olacak? Bu kişilerin suçu nedir? Neden 25 Yaş altı? Bu soruların cevabını vermek gerçekten zor.

Her neyse! Gelelim 25 yaş altı GSS Prim borçlarının nasıl silineceği hususuna:

25 Yaş altı Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Silinmesi

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6704 sayılı torba  kanun 26.04.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba kanunun  Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesi ile ilgili 19 uncu maddesi şu şekilde:

““GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere:

-Kanunun yürürlülük tarihinden önce 25 yaş altında Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan kişilerin bu prim borçları silinecek.

-25 Yaş altında prim borcu bulunan ve bu borçlarını ödemiş olan kişilere ödemiş oldukları Genel Sağlık Sigortası primlerinin iadesi yapılmayacak.

-Bu borçların silinmesi bundan sonra 25 yaş altında Genel Sağlık Sigortası prim borcunun çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bir kereye mahsus olmak üzere silinecek.

Genel Sağlık Sigortası Borçlarının Silinmesi İçin Başvuru Yapılacak mı?

26.04.2016 tarihinden önce 25 yaşın altında Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan kişilerin bu borçları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulacak sistemle otomatik olarak silinecek. Başvuru şartı aranmayacak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler