Anasayfa » Kamu » İki kurumun kadroları atama yapılacak şekilde değiştirildi

İki kurumun kadroları atama yapılacak şekilde değiştirildi

İki kurumun kadroları atama yapılacak şekilde değiştirildi

Tarih :
İki kurumun kadroları atama yapılacak şekilde değiştirildi

Devlet Personel Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait dolu kadroların bazılarında derece değişikliği ve boş kadroların bazılarında da sınıf, unvan ve derece değişikliği yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 2016/8707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan kadro değişikliklerinin bazıları derece terfilerine yönelik olurken, bazıları ise ilk defa veya naklen ya da görevde yükselme suretiyle atama yapmaya yönelik değişiklikler şeklinde oldu.

Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait boş kadrolarda yapılan değişikliklerle;

-1 inci derecede 20 adet Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcısı kadrosu ile 6 ncı derecede 572 adet Şef kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolar için yakın zamanda görevde yükselme sınavı açılacağı veya başka kurumlardan naklen atama yapılacağı,

-7 nci derecede 170 adet Memur, 450 adet İcra Memuru, 61 adet Programcı kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme suretiyle alım yapılabileceği

şeklinde değerlendirildi.

Değişiklik yapılan kadrolar için

tıklayınız …

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/8707

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28/3/2016 TARİHLİ VE 2016/8707 SAYILI KARARNAMENİN EKİ-KARAR

MADDE 1 ? (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler