Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » Ne İş Olursa Yaparım Devri Kapanıyor

Ne İş Olursa Yaparım Devri Kapanıyor

Ne İş Olursa Yaparım Devri Kapanıyor

Uygulama 25/5/2016 Tarihinde Başlıyor

Tarih :
Ne İş Olursa Yaparım Devri Kapanıyor

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda 6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle,

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

            -Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra 5544 sayılı Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağına,

            -3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmayacağına

            dair düzenleme yapılmıştır.

            Kanunda yer alan bu hükümlere istinaden "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliğ"  25/5/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Haliyle 5544 sayılı Kanunda öngörülen on iki aylık süre de 25/5/2016 tarihinde sona erecektir.

            Dolayısıyla 25/5/2016 tarihinden itibaren sözkonusu Tebliğ'de belirtilen 40 meslekte ustalık belgesi olmayan veya ilgili bölümlerden mezun olmayan ya da "Mesleki Yeterlilik Belgesi" bulunmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

            Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı meslekler

            Ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, alüminyum kaynakçısı, bacacı, betonarme demircisi, betoncu, çelik kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı, doğal gaz altyapı yapım kontrol personeli, doğal gaz çelik boru kaynakçısı, doğal gaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli, doğal gaz işletme bakım operatörü, doğal gaz polietilen boru kaynakçısı, duvarcı, endüstriyel boru montajcısı, hidrolik-pnömatikçi, ısı yalıtımcısı, ısıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personeli, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, kaynak operatörü, makine bakımcı, otomotiv elektromekanikçisi, otomotiv mekanikçisi, otomotiv montajcısı, otomotiv sac ve gövde kaynakçısı, panel kalıpçı, plastik kaynakçısı, seramik karo kaplamacısı, ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçı, yangın yalıtımcısı.

            31/12/2017 tarihine kadar sınavda başarılı olanların belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak

            4447 sayılı Kanuna eklenen Ek 3. madde ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin;

            - 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,

            -1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı

            İşsizlik sigortası fonundan karşılanacağına dair düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen mesleklere ilişkin açılan sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge ve sınav ücretinin tamamı, 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında ise belge ücreti ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

            Yine sözkonusu madde uyarınca İşizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını (2016 yılı için 823.75 TL'yi) aşamayacak ve Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

            Belgesi olmayan kişileri çalıştıran işveren ve işveren vekillerine ceza var

            Tebliğde belirtilen mesleklerde çalışan işçilerin belgelerinin olup olmadığı hususunun kontrolü iş müfettişlerince yapılacaktır. Sözkonusu mesleklerde belgesi olmaksızın çalışan kişilerin tespiti halinde hükümlere işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 527,00 TL utarında idari para cezası uygulanacaktır. Tebliğ edilen cezaların ise bir ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler