Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » Apartmanlar Dikkat! Uygulama 1 Temmuzda Başliyor

Apartmanlar Dikkat! Uygulama 1 Temmuzda Başliyor

Apartmanlar Dikkat! Uygulama 1 Temmuzda Başliyor

Tarih :
Apartmanlar Dikkat! Uygulama 1 Temmuzda Başliyor

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/6/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

Anılan Kanun uyarınca işverenler iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, ayrıca on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

Hal böyle olmakla birlikte iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi  ve diğer personel çalıştırılmasına, işyerindeki çalışan sayısına, işyerinin tehlike sınıfına ve kamu/özel sektör olma durumuna göre farklı tarihlerde geçilmiştir.

...

Apartmanlar 1 Temmuz 2016 Tarihinde kapsama dahil ediliyor.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında personel çalıştırılmasına ilişkin zorunluluk;

-50 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde 30 Aralık 2012 tarihinde,

- 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 Ocak 2014 tarihinde,

- 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 Temmuz 2016 tarihinde

başlamış/başlayacaktır.

Dolayısıyla apartamanlar yönetimlerinin çalıştırdıkları sigortalı sayısı ve tehlike sınıfı dikkate alındığında, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.

...

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı nasıl temin edilecek

Apartmanların iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştıracak olması, bu personeli fiilen apartman yönetimi tarafından istihdam edileceği anlamına gelmemektedir.

Apartman yöneticileri iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüklerini dışarıdan hizmet almak suretiyle yerine getirebileceklerdir.

Bu kapsamda, apartman yönetimleri ihtiyaç duyduğu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini, bu personeli bünyesinde bulunduran Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (O.S.G.B.’lerden) temin edebileceklerdir.  

...

Cezası aylık 13 bin TL

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ve apartmanlara uygulanacak idari para cezaları 6331 sayılı Kanunun 26/1-b maddesinde açıklanmıştır.

Buna göre apartman görevlisi çalıştıran apartman yönetimlerinin 1 Temmuz 2016 tarihinden;

- İş sağlığı uzmanı çalıştırmamaları halinde 6511 TL

- İşyeri hekimi çalıştırmamaları halinde 6511 TL

idari para cezasına maruz kalacakları ve aykırılığın devam ettiği her ay için bu cezaya muhatap olacaklarını göz önünde bulundurarak, yükümlülüklerine dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler