Anasayfa » Kamu » 65. Hükümet Programı'nda kamu personeli için neler öngörülüyor

65. Hükümet Programı'nda kamu personeli için neler öngörülüyor

65. Hükümet Programı'nda kamu personeli için neler öngörülüyor

Tarih :
65. Hükümet Programı'nda kamu personeli için neler öngörülüyor

Daha önce bu köşeden 64. Hükümet'in Eylem Planı'nda yer alan memurlar, diğer kamu görevlileri ve emekliler açısından göze çarpan önemli ayrıntıları maddeler halinde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de 65. Hükümet'in açıklamış olduğu Hükümet Programı'nda kamu personeli açısından göze çarpan önemli ayrıntıları maddeler halinde sizlerle paylaşmak istiyoruz.

657 sayılı Kanun en geç 6 ay içinde değişecek

64. Hükümet'in Eylem Planı'nda kamu personel rejimi reformunun 21.12.2016 tarihine kadar yapılacağı ifade edilmişti. Bütün hükümetlerin Ak Parti hükümetleri olduğunu dikkate aldığımızda, 65. Hükümet'in de kamu personel rejimi reformunu 21.12.2016 tarihine kadar yapacağını söyleyebiliriz.

Kamu personel rejimi reformuyla ilgili olarak Eylem Planı'nda şu ifadelere yer verilmişti; Temel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenen bu alanda zaman içinde dağınık bir yapı oluşmuş ve sistem çok karmaşık bir hale gelmiştir. Kamu yönetiminin daha dinamik ve etkin bir hale getirilmesi, verimliliğin, hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve etkililiğin artırılması amacıyla uluslararası örnekler de dikkate alınarak yeni bir personel rejimi oluşturulacaktır. Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve değerlendirilebilmesine de imkân verecektir.

Ancak, şu ana kadar kamuoyuna, yapılan çalışmalarla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunulmamıştır. Bu çalışmanın 3 milyon 400 bin civarındaki kamu personelini ilgilendirdiği düşünüldüğünde ne denli önemli bir düzenleme olduğu görülecektir. Bu hızla 6 ay içerisinde, bu çalışmanın yapılmasının oldukça zor olduğunu ifade etmek isteriz.

Zaman yönetimini esas alan etkin bir personel sistemi oluşturulacak

Programda, kamuda zaman yönetimini esas alan etkin bir personel sistemi oluşturulacağı ifadesini görüyoruz. Bu sayede, daha hızlı çalışan ve daha hızlı karar veren bir idari yapının gerçekleştireceği ifade ediliyor. 64. Hükümet'in Eylem Planı'nda zaman yönetiminin esas alınacağından bahsedilmemişti. Bu yönden önemli bir yenilik olarak görülebilir.

Güvenlik hizmetlerinin profesyonelleşmesi sağlanacak

Programda güvenlik hizmetleri alanındaki personelin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve profesyonelleşmesini sağlayacak her türlü tedbirin alınmasında kararlı olunacağı ifade ediliyor.

Kamuda insan gücü planlaması yapılacak

Devlet personel rejimini etkinleştirecek, kamuda insan gücü planlaması yapılacağından bahsedilerek, nispeten geri kalmış yörelerimizde yeterli ve nitelikli personel istihdamına yönelik tedbirler geliştireceğinden bahsedilmektedir.

Öğretmen adayları için alan sınavı genişletilecek

Programda Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağından bahsediliyor. Benzer konuda, 64. Hükümet'in Eylem Planı'nda; “Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda, uygun görülen diğer alanlardaki öğretmen adayları için de alan sınavı uygulamasına geçilecek. Öğretmen adaylarının sadece genel kültür ve eğitim bilimleri (formasyon) alanındaki bilgilerini ölçen sistemden, kendi alanlarındaki bilgilerini de ölçen Alan Bilgisi Sınavı uygulaması 2013 yılında 15 alanla başlamıştır. Daha nitelikli öğretmen adaylarının mesleğe girmesini sağlayan bu sistem, uygun görülen diğer alanlar için de uygulamaya konulacaktır.” Ancak, aynı ifadeler 64. Hükümet'in Eylem Planı'nda da yer almıştı.

Yeterli sayıda ASDEP personeli istihdam edilecek

Programda, “sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşacak olan Aile Sosyal Destek Programı'nın (ASDEP) alt yapısını tamamlayacak ve yeterli sayıda nitelikli personel istihdam ederek ASDEP'i aşamalı olarak hayata geçireceğiz” ifadelerini görüyoruz.

İlk kez iş bulan gençlerin bir yıl boyunca maaşı devlet tarafından karşılanacak

Programda, “İlk kez iş bulan her gencimizin maaşının bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Bu dönemde gençlerimizin iş başında eğitimini de temin ederek beceri kazanmalarını sağlayacak, işverenin de personel maliyetini düşüreceğiz” ifadelerini görüyoruz. Ancak, aynı ifadeler 64. Hükümetin Eylem Planı'nda da yer almıştı.

Mahalli idarelerdeki teknik personelin her seçim döneminde değişmesi önlenecek

Yerel yönetimlerin asgari hizmet standartlarını belirlenerek, yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere personelinin özellikle teknik kadronun her seçim döneminde değişmesini engelleyecek mevzuat çalışması yapılacak. Özellikle belediye seçimlerinde seçimleri kazanan belediye başkanları hem yönetim personelini değiştirmeye çalışıyor hem de sözleşmeli olarak çalışan teknik personelin sözleşmesini feshederek kendisine yakın personel istihdamına yöneliyor. Bu eylemi oldukça önemli görüyoruz.

Uluslararası örgütlerdeki Türk uzman personel arttırılacak

Programda, “Uluslararası örgütlerdeki Türk uzman personel sayısını artıracağız.” ifadesini görüyoruz. Ülkenin uluslararası arenada etkinliğinin artması açısından Bu durumun son derece önemli olduğunu belirtmek isteriz.

Taşra teşkilatının mali ve personel kaynağı güçlendirilecek

Merkezî idarenin politika belirleme, standart geliştirme ve denetim birimleri güçlendirilecek ve stratejik düzeyde etkinliğini artıracaktır. Taşra teşkilatlarının ve mahallî idarelerin de insan kaynaklarının geliştirilmesine paralel olarak, operasyonel düzeyde esneklikleri ve mali kaynakları genişletilmeye devam edilecek. Sonuç olarak, 64. Hükümet'in Eylem Planına küçük rütuşlar yapılarak yola devam edileceğini söyleyebiliriz.

Kaynak : Yeni Şafak

Benzer Haberler