Anasayfa » GSS » 25 Yaş Altindaki Gençlerin Gss Borçlari Silindi

25 Yaş Altindaki Gençlerin Gss Borçlari Silindi

25 Yaş Altindaki Gençlerin Gss Borçlari Silindi

Tarih :
25 Yaş Altindaki Gençlerin Gss Borçlari Silindi

26/5/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6704 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, "Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez." şeklinde geçici 69. madde eklenmiştir.

SGKREHBERİ-YAŞAR AYDIN

Kimlerin borçları silindi?

Maddede yapılan düzenlemeyle 25/5/2016 tarihinden önceki sürelerde hem 60/G kapsamında GSS'li olup hem de 25 yaşın altında bulunan gençlerin, bu sürelerde tahakkuk etmiş GSS borçları silinmiştir.

Örneğin, doğum tarihi 15/2/1988 olan ve 20/3/2012 tarihinden  itibaren    60/g-2 kapsamında GSS'li olan ve GSS borçlarını ödememiş olan (A) sigortalısı, 25 yaşını 14/2/2013 tarihinde doldurduğundan, GSS'li olduğu 20/3/2012 ila 25 yaşını doldurduğu 14/2/2013 tarihleri arasındaki GSS borçları silinmiştir.

...

25 yaşını 26/4/2016 veya sonraki bir tarihte dolduran/dolduracak gençlerin yalnızca 25/4/2016 ve önceki sürelerde tahakkuk etmiş GSS borçları silindi.

25 yaşını 26/4/2016 veya sonraki tarihte dolduran/dolduracak gençlerin yalnızca 25/4/2016 tarihinden önceki borçları silindiğinden, 26/4/2016 ve sonraki tahakkuk etmiş/edecek GSS borçlarını ödemeleri gerekiyor.

Örneğin, doğum tarihi 20/8/1992 olan ve 15/6/2013 tarihinden itibaren 60/G-1  kapsamında GSS li olan B sigortalısı 25 yaşını 19/8/2017 tarihinde dolduracaktır. Bu durumda bahse konu sigortalının 15/6/2013 ila 25/4/2016 tarihleri arasında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş GSS borçları silinceceğinden, 26/4/2016 ve sonraki tarihlerde 60/G li olduğu sürelerdeki GSS borçlarını ödemesi gerekecektir.

...

26/4/2016 tarihinden sonra 25/4/2016 ve önceki sürelere ilişkin olarak geriye yönelik 60/G kapsamında GSS tescili yapılacak gençlerin, 25/4/2016 tarihinden önceki sürelerde 25 yaşın altında bulunduğu sürelerdeki GSS borçları silinecektir.

Örneğin, doğum tarihi 25/8/1993 olan ve 17/8/2017 tarihinde 10/3/2014 ila 31/8/2016 tarihleri arası 60/G-1 kapsamında GSS li yapılan (A) sigortalısı 25 yaşını  24/8/2018 tarihinde dolduracağından, 10/3/2014 ila 25/4/2016 tarihleri arasındaki GSS borçları silinecek, 26/4/2016 ila 31/8/2016 tarihleri arasındaki GSS borçlarını ise ödemesi gerekecektir.

...

25 yaş altındaki süreler için tahakkuk etmiş GSS borçları ödenmiş ise iade veya mahsup edilemeyecek.

Geçici 69. maddenin son cümlesinde yer alan "Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez." hükmünden dolayı 25/4/2016 ve önceki sürelerde 25 yaşının altındaki sürelerdeki GSS borçlarını ödemiş olan sigortalıların, ödemiş oldukları primlerin kendilrine iadesi veya 25 yaş üstü GSSborçlarına mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

...

GSS borçlarını yapılandırmış olanların durumu

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016/9 sayılı Genelgesinde, GSS borçlarını 6552 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırmış olanların prim borçlarının tamamını 25/4/2016  tarihinden önce ödemiş olanlara iade veya mahsup işlemi yapılamayacağını açıklamıştır.

            Ayrıca GSS borçlarını yapılandırmış olanların ödedikleri taksit tutarlarının en eski dönem borcundan başlanılarak mahsup edileceği, ardından 25/4/2016 ve önceki sürelerde 25 yaşın altında olunan süreler için GSS borcunun kalması halinde, bu borçların silinerek, 25 yaş ve üzeri borçlar için yeni ödeme planının hazırlanacağını belirtmiştir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler