Anasayfa » Kamu » Memurlar dikkat! Maaşınız doğru hesaplanıyor mu?

Memurlar dikkat! Maaşınız doğru hesaplanıyor mu?

Memurlar dikkat! Maaşınız doğru hesaplanıyor mu?

Tarih :
Memurlar dikkat! Maaşınız doğru hesaplanıyor mu?

Devlet memurlarından, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlamış olanların prime esas kazançları toplamına dahil edilecek unsurlar bakımından yapılan bazı hatalar, ilgili memurun net maaşının eksik hesaplanması sonucunu doğurabiliyor

1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete girenlerin (daha önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunmayanların) aylık brüt ücretlerinden, prime esas kazançları dikkate alınarak, sigorta (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) primi ile genel sağlık sigortası primi kesilmektedir.

Ancak, prime esas kazanç toplamı belirlenirken, ilgili memurların yararlandıkları “tazminat” unsurları yönüyle uygulamada bazı hataların yapıldığı görülebilmektedir.

5510 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEME

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1.10.2008 tarihinden itibaren işe giren memurların prime esas kazançlarını belirlemiştir. Kanuna göre;

*Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Denetim Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı prime esas kazanca dahil edilir.

*Bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar prime esas kazanca dahil edilmez.

*Memurun prime esas aylık kazanç toplamı üzerinden, toplam yüzde 14 oranında prim kesilir.

TAZMAİNATLARIN PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMESİ

1.10.2008 tarihinden itibaren göreve başlayan ve aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen memurların prime esas kazançları hesaplanırken, yararlandıkları tazminatlardan bazıları bu hesaplamaya dahil edilmekte, bazıları ise dahil edilmemektedir.

-Prime esas kazanca dahil edilecek tazminatlar:

Hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle memurların yararlanabildikleri tazminatlardan; Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Denetim Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Makam Tazminatı, Temsil/Görev Tazminatı ödemeleri, ilgililerin prime esas kazançları toplamına dahil edilir.

-Prime esas kazanca dahil edilmeyecek tazminatlar:

Prime esas kazanca dahil edilecek tazminatların (yukarıda sayılan) yanı sıra memurlara; çalıştıkları bölge, çalıştıkları kurum, çalıştıkları birim, çalıştıkları yer, yaptıkları görevin niteliği veya benzeri kriterlere bağlı olarak ödenen (ek/ilave/ayrıca) tazminatlar ise ilgililerin prime esas kazançları toplamına dahil edilmez

Ancak, bazı memurların maaş bordrolarında bu tazminatların asıl tazminatlarla birlikte gösterilmek suretiyle prime esas kazanç toplamına dahil edildiği de görülebilmektedir. Bu durum ise, maaştan daha fazla kesinti yapılmasına ve memurun net maaşının düşmesine neden olmaktadır

Bulundukları hizmet sınıfları itibariyle, memurların prime esas kazançları toplamına dahil edilmemesi gereken tazminatlardan bazıları şöyle

-Teknik Hizmetleri Sınıfı

-Çalışılan bölgeden kaynaklı ödene ek tazminat

-Büyük yatırım projelerinden dolayı ödenen ek tazminat

-Açık alanlarda çalışmalarından dolayı ödenen ek tazminat

-Ekonomi alanında yüksek lisans görmüş ekonomistlere ödenen ilave özel hizmet tazminatı

-Sağlık Hizmetleri Sınıfı

-Çalışılan bölgeden kaynaklı ödene ek tazminat

-İl ve ilçe merkezlerine en az 10 km mesafede olan yerlere atananlara ödenen ilave özel hizmet tazminatı

-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

-Bazı okullarda ve branşlarda görev yapan öğretmenlere ödenen ilave eğitim öğretim tazminatı

-Uzman öğretmen ve başöğretmenlere ödenen ilave eğitim öğretim tazminatı

-Din Hizmetleri Sınıfı

-Uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur’an kursu uzman öğreticisi, başmüezzin, başvaiz, başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara ilave olarak ödenen din hizmetleri tazminatı

-Adalet Hizmetleri Sınıfı

-Cezaevleri ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde görevli olan personele (Cezaevi Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru ile İnfaz ve Koruma Memuru) ilave olarak ödenen adalet hizmetleri tazminatı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı

-Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine ait kadrolarda fiilen görev yapanlara ilave olarak ödenen emniyet hizmetleri tazminatı

Benzer Haberler