Anasayfa » Kamu » Giyecek Yardımı Yapılan Memurlara Yenileri Eklendi

Giyecek Yardımı Yapılan Memurlara Yenileri Eklendi

Giyecek Yardımı Yapılan Memurlara Yenileri Eklendi

Tarih :
Giyecek Yardımı Yapılan Memurlara Yenileri Eklendi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele giyecek yardımı yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 2016/8888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikler arasında; "Mübaşir" , "Arama ve Kurtarma Teknisyeni" ve "Evde Sağlık Hizmetlerinde Görevli Personel"e giyecek yardımı yapılmsı hususları da yer alıyor.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

*Mübaşirlere, Arama ve Kurtarma Teknisyenlerine ve Evde Sağlık Hizmetlerinde Görevli Personele giyecek yardımı kapsamında ve belli sürelerde kullanım için çeşitli giyecekler verilecek. Bu personele giyecek yardımı yapılmasında, giyecek yardımının bedeli nakit olarak ödenmeyecek.

**Resmi kıyafet taşıyan bazı personele ayrıca verilen keten kumaştan bir takım yazlık elbise veya pantolon ve mont, resmi kıyafetli Mübaşirlere verilmeyecek.

**Evde sağlık hizmetlerinde görevli personelin herhangi bir nedenle evde sağlık hizmetleri dışında başka bir görevde görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış ve kullanılabilir durumda olan giyecek eşyaları geri alınacak.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Dedektör Köpek Eğitmeni ve İdarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurlarına yılda (2) adet tulum verilecek.

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(20) ve (21)” ibaresi “(20), (21), (22) ve (23)” ve “(3) numaralı sırası hariç” ibaresi “(3) ve (4) numaralı sıraları hariç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvele aşağıdaki (22) ve (23) numaralı sıralar eklenmiştir.

“22 Mübaşir

Ceket 1 Adet 1 Yıl  
Pantolon veya Etek 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Gömlek 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl  
İş Önlüğü 1 Adet 1 Yıl  
Kravat 2 Adet 2 Yıl  

23 Arama ve

Kurtarma

Teknisyeni

Pantolon 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Monl 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl  
Bot 1 Çift 2 Yıl  
Palaska 1 Adet 3 Yıl Kurtarma Palaskası
Tişört 2 Adet 1 Yıl Pamuklu
Kazak 1 Adet 1 Yıl Yünlü
Kep ve Bere 3 Adet 2 Yıl

1 Yazlık Kep,

1 Kışlık Kep, 1 Bere

Eldiven 1 Adet 2 Yıl Yünlü
Parka 1 Adet 3 Yıl  
Yağmurluk 1 Adet 2 Yıl  
Tulum 2 Adet 2 Yıl  
İçlik 2 Adet 2 Yıl Termal
Yelek 1 Adet 5 Yıl Acil Durum İkaz Yeleği”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe ekli (II) sayılı Cetvelin “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümüne aşağıdaki (4) numaralı sıra eklenmiştir.

"4 Evde Sağlık Hizmetlerinde Görevli Personel

 Montgomer 1 Adet  2 Yıl  1. sınıf sentetik kumaş / iç astarı polar
 Kışlık Yelek 1 Adet  2 Yıl  1. sınıf sentetik kumaş / iç astarı polar
 Pantolon  2 Adet  1 Yıl Pamuklu (1 yazlık, 1 kışlık)
 Kazak  1 Adet  1 Yıl  Yün/Polyester
 Tişört  2 Adet  1 Yıl Pamuklu (1 yazlık, 1 kışlık)
 Ayakkabı  1 Çift  1 Yıl"  

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (2) numaralı sırasında yer alan “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları ve orman muhafaza memurları hariç)” ibaresi “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları, orman muhafaza memurları ve mübaşirler hariç)” şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı sırasına aşağıdaki fıkra ve aynı bölüme aşağıdaki (16) numaralı sıra eklenmiştir.

“Evde sağlık hizmetlerinde görevli personelin herhangi bir nedenle evde sağlık hizmetleri dışında başka bir görevde görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış ve kullanılabilir durumda olan giyecek eşyaları geri alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyecek eşyalarının nasıl değerlendirileceği Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir.”

“16- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Dedektör Köpek Eğitmeni ve İdarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurlarına yılda (2) adet tulum verilir.”

MADDE 5- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler