Anasayfa » Kamu » Memur Öğretmenleri İsmet Yılmaz Atayacak Doğru Mudur?

Memur Öğretmenleri İsmet Yılmaz Atayacak Doğru Mudur?

Memur Öğretmenleri İsmet Yılmaz Atayacak Doğru Mudur?

Tarih :
Memur Öğretmenleri İsmet Yılmaz Atayacak Doğru Mudur?

Maliyeyi sarsmadan bütçeye yük olmadan bütçeden sıfır giderle memur öğretmenlerin bu yıl milli eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında göreve başlayacağı haberleri ve duyumları doğru mudur? Binlerce eğitimcinin kamu yararının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini  ve öğretmen olan kamu çalışanlarının milli eğitim bakanlığına aktarılmasının gerekliliği konusunda hemfikir olmalarına rağmen milli eğitim bakanlığından hala bir açıklama yapmaması iddaların doğru olma ihtimalini güçlendirmiştir.

Meb kpss ile atanmayanları öğretmen olarak atıyor kpss ile memur olanlara tekrardan kpss ye gir diyor bu mu adalet bu mu eşitlik? 17/04/2015 Tarihli 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği adalet ve eşitlik kavramlarını ortadan kaldırmıştır. Kpss ile atanmayan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisinden ve milli sporcudan kpss puanı istemeyip milli eğitim bakanlığına öğretmen olarak atamalarını yaparken kpss ile atanan memur öğretmenlerden milli eğitim bakanlığına öğretmen olarak atanmaları için tekrardan kpss ye girmeleri şartı memur öğretmenlere adalet ve eşitliğin çok görüldüğünün göstergesi olmakla birlikte çifte standart tanımının öteki adı olmuş adeta!

 MEB 2015-16 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlamadan Yaşları da İlerleyen Memuröğretmenleri Zorunlu Hizmetsiz Bünyesine Almalıdır!..

BİMER den  MEMURÖĞRETMENLER in başvurularına gönderilen kendi içinde çelişkili-tutarsız MEB cevapları,( Memur öğretmenlere çifte standart uygulanması derhal son verilmeli ve bakanlığın tüm başvurulara karşı yapmış olduğu KPSS puan üstünlüğüne göre atama yapıldığı(!)  ya da atama usul ve şartları belirtilmiştir(!) denilip memur öğretmenlerin aklıyla alay etmekten vazgeçmelidir.) haksızlık doğuran çifte standarttın da üzerinde tutarsız ve kabul edilemez atama uygulamaları apaçık ortadayken hukuken köşeye fazlaca sıkışmış MEB, yönetmeliğe MEMURÖĞRETMENLER in mağduriyetini giderecek ifadeyi artık eklemeli ‘kurum içi ve kurumlar arası ilk atama hakkı’ ve sorumluluktan kaçmamalıdır! 

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLECEK YÖNETMELİKZEDE MEMURLAR İÇİN UYGULANACAK BASİT ÇÖZÜM

Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları

"Mezuniyet Tarihi Önceliği"   veya 

"Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya 

"SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" 

ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!

Devlet mekanizmaları yurttaşlarının mağduriyetini gidermek zorundadır! Unutulmamalıdır ki, kişiler öğrenimini görüp başarıyla bitirdikleri en üst öğretim düzeyinden devlette verimlilik adına, yaşamlarında huzur ile mutluluk adına, yapmak istedikleri ve yapmaya hak kazanmış oldukları mesleklerinde eğitim-öğretimde en yararlı usulde değerlendirilmelidir!

Kurumlar arası geçiş kanuni hak iken MEMURÖĞRETMENLER in hizmet süreleriyle öğretmenlik başvurularına ve internet üzerinden okul tercihleri yapmalarına 1 gün kala,  MEB in 31.08.2012'de gece yarısı yaptığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği MEMURÖĞRETMENLERİN yaşam planlarını, aile düzenlerini, geleceklerini alt üst etmiştir. 17/04/2015 Tarihli 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde de haklarının iade edilmemesi tüm hayallerini yıkmıştır.

MEMURÖĞRETMENLER KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

1)  Kpss ye girerek (90-92-94-96) yüksek puan almış o günün eğitim öğretim politikalarından ötürü  mezun oldukları bölümlerden kontenjan ayrılmadığı için memuriyeti seçmek zorunda bırakılmış ya da muhtaç edilmiş memur öğretmenlerden oluşmaktadır.

2) Kamu görevlisiyken üniversitelerin ilgili eğitim fakültesi bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma sahip olmuş memurlar.

3)Geçim sıkıntıları ağır bastığı için bin bir türlü zorlukla kazanmış oldukları eğitim fakültelerine devam edip öbür yandan da memuriyetlik yapmak durumda kalmış kamu emekçileridir.

MEMURÖĞRETMENLER in içinde devlet öğretmenliğine ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+... vs.  sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş  asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!

MEMURÖĞRETMENLER YÖNETMELİKLE ENGELLENİRKEN ÇİFTE STANDARTTIN DA ÜZERİNDE YAPILAN HAKSIZ UYGULAMALAR, HUKUKİ TUTARSIZLIK

Resmi gazete 17/04/2015-29329 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde de ‘Kurum içi ve Kurumlar Arası İlk Atama hakkı’ tanınmayarak mağduriyet devam ettirilmektedir. 06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31.08.2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrardan KPSS ye girerek puan üstünlüğüne göre ilk atama  ile aynı havuzdan atanma şartı getirilmiştir. 31/08/2012 tarihinde Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU tarafından hiçbir açıklama yapılmadan KPSS ile atanmış memur öğretmenler için yüzde 3 oranında kısıtlı kontenjanla ‘Kurum içi ve Kurumlar arası İlk atama hakkı’ kaldırılmıştır.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış ve hala süren davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS nin zorunlu olduğunu belirtmiştir!  Oysa:                   

1) "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!

2) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!

3) KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!

dipnot: Eğitim fakültesi diplomalarımız bavul süsü değil ya da ev yapımı değildir bizzat üniversitelerden 4 yıllık eğitim-öğretim karşılığında öğretmen olabilir yeterliliğini gösteren belgeldir. Diplomalarımız çerçeveleyip duvara asmak için takdim edilmedi bize eğitimci olduğumuzu gösteren bir nevi göstergedir.

VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE ZATEN MEMUR MAAŞI ÖDENEN MEMURÖĞRETMENLERİN BÜTÇEYE YÜK OLMADAN MEBE MALİYETSİZ GEÇİRİLMESİ FIRSATI

MEB öğretmen gereksinimini 90.000 ücretli mevsimlik öğretmenle gidermeye çalışırken, devletin zaten maaş ödediği MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurumlar arası geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellenmesi akıl- mantık-etik-hukuk dışı bir tutumdur.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması  yine  Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 90.000'i aşan ücretli-vekil-mevsimlik öğretmenler  MEB de kadro verilmesinden önce, devletten zaten maaş alan, KPSS ile kamu görevlisi olmuş ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, devlet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının bir kaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet içinde akıllıca kapatmış olur. Üstelik memuröğretmenlerin öğretmenliğe geçişinde açıkça kamu yararının olduğu bir konuda Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi Anayasada yer alan kamu yararı ilkesinin açık bir ihlali olup kabul edilebilir bir durum değildir.

ÖABT (Özel Alan Bilgisi Testi) HAKSIZ REKABETİ VE KPSS nin AMACI

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSden p10 ve p121 türünde 50,55, gibi puanlar ile atamalar yapılırken, yine p10 ve p121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!

Son iki yıldır da ÖABTye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

31.08.2012 yönetmelik değişikliğinin öncesinde memurlukta da adaylığı kaldırılmış öğretmenler için ayrıca kazanılmış hak kaybıdır ve bunun hukukta yeri asla yoktur! 17/04/2015 tarihli 29329 sayılı ile resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikte de tüm taleplerimiz kulak ardı edilimiş ve gerekli düzenlemeler yapılmamıştır. Haksızlık katmerleşerek ne yazık ki devam ettirilmiştir.

Yaşları ilerleyen memuröğretmenleri  sanki kamu personeli değillermiş gibi KPSSye yeniden sokup sıralamak ayrıca evli-barklı, çocuklu insanları 40 yaşlarına yaklaşırken sanki KPSS bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta olmayan ÖABT ye sokmak unutulan gerçeğinde kamu hatırlatmasına vesile olmaktadır bizler, Memuröğretmenlerin sabah 7’de evden çıkışla başlayıp akşam 7’de eve ulaşmakla sonuçlanan bir kamu hizmeti görevleri ile birlikte düzenlemek zorunda oldukları bir aile yaşamları olduğu da unutulmamalıdır!

MAĞDUR EDİLİRKEN YAŞLARI DA İLERLEYEN MEMURÖĞRETMENLERİN HAKLI BEKLENTİLERİ VE ADİL BİR ÖLÇÜTLE KENDİ İÇLERİNDE SIRALANARAK ARTIK OKUL TERCİHİ YAPMA AŞAMASINA GETİRECEK MALİYETSİZ ÇÖZÜM:

Biz MEMURÖĞRETMENLER, Elimizden yönetmelikle alınmış kanuni hakkımızın iadesini ve mağduriyetimizin giderilmesini, asıl yapmak istediğimiz işimize kavuşarak devletimizin eğitim-öğretim camiasına daha fazla zaman kaybettirilmeden katılmayı bekliyoruz!

Talebimiz: MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğiyle gasp edilen kurum içi ve kurumlar arası ilk atama hakkıdır.  17/04/2015 Tarihli 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde de yer almayan kurum içi ve kurumlar arası ilk atama hakkıdır.  MEMUR ÖĞRETMENLERin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları "Mezuniyet Tarihi Önceliği"   veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak ya da eskisi gibi %3’lük kontenjanla veya 10.000 kişilik toplu bir kadro kaydırmasıyla sağlanmalı isteyen tüm memur öğretmenler asıl meslekleri öğretmenliğe, okullarında öğrencilerine kavuşturulmalıdır! Mağduriyetimizin olumlu çözümlenmesi konusunda yardımlarınızı, asıl mesleğimize ve öğrencilerimize kavuşma mücadelemizde desteğinizi bekliyor, ilginize şimdiden teşekkür ediyoruz...

Kaynak : SGK Rehberi
Ehliyetsiz alkollü genci darp eden iki polise soruşturma
Ahmet Altan, evinde gözaltına alındı
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
TBMM Genel Kurulu toplandı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ulusal Kanal kapatılıyor
Bakanlıktan, Bakan Albayrak'ın Ordu konuşmasına açıklama
Taşeron işçiye tediye ödemesi ne zaman yapılacak?
İnternet dolandırıcılarının son kurbanı otel çalışanı oldu, Rus eşi de terk etti
Mısır iki Türk vatandaşını sınır dışı etti
Nejat İşler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni mi?
Adana Kozan İmar 2 İşçi Alacak
Eşini kıskandı, güzellik merkezini silahla bastı: 1 ölü
15 Farklı şehir ve kurum 142 personel alımı yapıyor
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM'de, Bakana alkış krizi
Çanakkale Terzialan Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
13 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
PTT'de yönetim kurulu başkanı değişti
Fatma Şahin'in Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu
Antalya Konyaaltı Tem İnş 25 İşçi Alacak
Ali Yalçın: Memurların memnun edilmesini bekliyoruz
Ehliyetsiz alkollü genci darp eden iki polise soruşturma
Tarım Kredi Samsun Böl. Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet! Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'memur zammı' açıklaması! Artış oranı yüzde 846...
AK Parti Kütahya İl Başkanı istifa etti
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı

Benzer Haberler